Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
6.4.2008 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 12 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Podiceps nigricollis - Potápka čiernokrká 1 Vlachy František Bednár
6.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Dolné Vestenice Roman Slobodník a 1 ďalší
6.4.2008 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Bobrovník František Bednár
6.4.2008 Larus canus - Čajka sivá 8 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Mergellus albellus - Potápač malý 5 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Lullula arborea - Škovránik stromový 1 Dolné Vestenice Roman Slobodník a 1 ďalší
6.4.2008 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 47 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 4 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Dolné Vestenice Roman Slobodník a 1 ďalší
6.4.2008 Podiceps nigricollis - Potápka čiernokrká 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 4 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 5 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 10 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 3 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Limosa limosa - Brehár čiernochvostý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 1 Liptovský Mikuláš František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
6.4.2008   12 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Vlachy   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Dolné Vestenice   Roman Slobodník a 1 ďalší  
6.4.2008   1 ex   Bobrovník   František Bednár  
6.4.2008   8 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   5 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Dolné Vestenice   Roman Slobodník a 1 ďalší  
6.4.2008   47 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   4 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Dolné Vestenice   Roman Slobodník a 1 ďalší  
6.4.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   4 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   5 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   10 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   3 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   1 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
Tips - upload