Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
6.4.2008 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 10 Drienovec Milan Olekšák a 1 ďalší
6.4.2008 Prunella modularis - Vrchárka modrá 34 Drienovec Milan Olekšák a 1 ďalší
6.4.2008 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 43 Drienovec Milan Olekšák a 1 ďalší
6.4.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 54 Drienovec Milan Olekšák a 1 ďalší
6.4.2008 Mareca strepera - Kačica chripľavka 4 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
6.4.2008 Larus cachinnans - Čajka bielohlavá 2 Krtovce Braňo Matejovič
6.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Veľké Ripňany Braňo Matejovič
6.4.2008 Tetrao urogallus - Hlucháň hôrny 1 Blatnica Martin Dobrota
6.4.2008 Glaucidium passerinum - Kuvičok vrabčí 1 Blatnica Martin Dobrota
6.4.2008 Aegolius funereus - Pôtik kapcavý 1 Blatnica Martin Dobrota
6.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Slovenská Ľupča Stanislav Ondruš
6.4.2008 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 3 Jamník Ivan Borsík
6.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Gajary Erik Martinec
5.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Studienka Erik Martinec
6.4.2008 Bucephala clangula - Hlaholka severská 77 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Larus canus - Čajka sivá 2 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Anas crecca - Kačica chrapka 53 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 15 Bešeňová František Bednár
6.4.2008 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 5 Bešeňová František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
6.4.2008   10 ex   Drienovec   Milan Olekšák a 1 ďalší  
6.4.2008   34 ex   Drienovec   Milan Olekšák a 1 ďalší  
6.4.2008   43 ex   Drienovec   Milan Olekšák a 1 ďalší  
6.4.2008   54 ex   Drienovec   Milan Olekšák a 1 ďalší  
6.4.2008   4 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
6.4.2008   2 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
6.4.2008   2 ex   Veľké Ripňany   Braňo Matejovič  
6.4.2008   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
6.4.2008   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
6.4.2008   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
6.4.2008   1 ex   Slovenská Ľupča   Stanislav Ondruš  
6.4.2008   3 ex   Jamník   Ivan Borsík  
6.4.2008   1 ex   Gajary   Erik Martinec  
5.4.2008   2 ex   Studienka   Erik Martinec  
6.4.2008   77 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   2 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   53 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   2 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   15 ex   Bešeňová   František Bednár  
6.4.2008   5 ex   Bešeňová   František Bednár  
Tips - sorting