Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.4.2008 Oenanthe oenanthe - Skaliarik sivý 2 Dvorníky - Včeláre Štefan Matis a 1 ďalší
6.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 4 Ipeľské Predmostie Radovan Václav
6.4.2008 Oenanthe oenanthe - Skaliarik sivý 1 Kiarov Marian Mojžiš a 1 ďalší
6.4.2008 Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý 1 Kiarov Radovan Václav a 2 ďalší
5.4.2008 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 2 Dolná Streda Matúš Nešťák
6.4.2008 Recurvirostra avosetta - Šabliarka modronohá 6 Čunovo Jozef Ridzoň
6.4.2008 Microcarbo pygmaeus - Kormorán malý 6 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 38 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Mergellus albellus - Potápač malý 2 Báč Jozef Ridzoň
6.4.2008 Melanitta fusca - Turpan tmavý 92 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Bucephala albeola - Hlaholka malá 1 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Aythya marila - Chochlačka morská 79 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Mareca strepera - Kačica chripľavka 94 Šamorín Jozef Ridzoň
6.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Pača Andrea Gajdošová
6.4.2008 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Pača Andrea Gajdošová
6.4.2008 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Pača Andrea Gajdošová
6.4.2008 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 7 Nové Mesto nad Váhom Ján Kočí
6.4.2008 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 9 Piešťany Ján Kočí
5.4.2008 Hydroprogne caspia - Čegrava veľkozobá 1 Rusovce Ján Dobšovič
6.4.2008 Emberiza cia - Strnádka cia 3 Drienovec Milan Olekšák a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
7.4.2008   2 ex   Dvorníky - Včeláre   Štefan Matis a 1 ďalší  
6.4.2008   4 ex   Ipeľské Predmostie   Radovan Václav  
6.4.2008   1 ex   Kiarov   Marian Mojžiš a 1 ďalší  
6.4.2008   1 ex   Kiarov   Radovan Václav a 2 ďalší  
5.4.2008   2 ex   Dolná Streda   Matúš Nešťák  
6.4.2008   6 ex   Čunovo   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   6 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   38 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   2 ex   Báč   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   92 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   1 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   79 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   94 ex   Šamorín   Jozef Ridzoň  
6.4.2008   1 ex   Pača   Andrea Gajdošová  
6.4.2008   1 ex   Pača   Andrea Gajdošová  
6.4.2008   1 ex   Pača   Andrea Gajdošová  
6.4.2008   7 ex   Nové Mesto nad Váhom   Ján Kočí  
6.4.2008   9 ex   Piešťany   Ján Kočí  
5.4.2008   1 ex   Rusovce   Ján Dobšovič  
6.4.2008   3 ex   Drienovec   Milan Olekšák a 1 ďalší  
Tips - burger