Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
6.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 8 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 32 Liptovský Mikuláš František Bednár a 1 ďalší
6.4.2008 Tadorna tadorna - Kazarka pestrá 2 Liptovský Mikuláš František Bednár
6.4.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 25 Liptovský Mikuláš František Bednár
8.4.2007 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 2 Laskár Boris Demovič ml.
5.4.2008 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Ladomerská Vieska Andrej Dubravský
5.4.2008 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 1 Drahovce Pavel Kaňuščák
5.4.2008 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 1 Drahovce Pavel Kaňuščák
5.4.2008 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 1 Drienovec Peter Pjenčák
5.4.2008 Prunella modularis - Vrchárka modrá 21 Drienovec Peter Pjenčák
5.4.2008 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 1 Drienovec Peter Pjenčák
5.4.2008 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 19 Drienovec Peter Pjenčák
5.4.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 45 Drienovec Peter Pjenčák
5.4.2008 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 1 Malý Čepčín Martin Dobrota
5.4.2008 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 4 Malý Čepčín Martin Dobrota
5.4.2008 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 6 Moldava nad Bodvou Štefan Matis
5.4.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 11 Maňa Martin Šabík
5.4.2008 Serinus serinus - Kanárik poľný 1 Blatnica Boris Demovič ml.
5.4.2008 Oenanthe oenanthe - Skaliarik sivý 1 Malý Čepčín Boris Demovič ml.
5.4.2008 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 6 Turčianske Teplice Boris Demovič ml.
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
6.4.2008   8 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   32 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár a 1 ďalší  
6.4.2008   2 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
6.4.2008   25 ex   Liptovský Mikuláš   František Bednár  
8.4.2007   2 ex   Laskár   Boris Demovič ml.  
5.4.2008   1 ex   Ladomerská Vieska   Andrej Dubravský  
5.4.2008   1 ex   Drahovce   Pavel Kaňuščák  
5.4.2008   1 ex   Drahovce   Pavel Kaňuščák  
5.4.2008   1 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
5.4.2008   21 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
5.4.2008   1 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
5.4.2008   19 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
5.4.2008   45 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
5.4.2008   1 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
5.4.2008   4 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
5.4.2008   6 ex   Moldava nad Bodvou   Štefan Matis  
5.4.2008   11 ex   Maňa   Martin Šabík  
5.4.2008   1 ex   Blatnica   Boris Demovič ml.  
5.4.2008   1 ex   Malý Čepčín   Boris Demovič ml.  
5.4.2008   6 ex   Turčianske Teplice   Boris Demovič ml.  
Tips - upload