Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
10.5.2024 Fulica atra - Lyska čierna 12 Bajtava Ivan Kňaze
9.5.2024 Emberiza cia - Strnádka cia 1 Kamenica nad Hronom Ivan Kňaze
8.5.2024 Aythya ferina - Chochlačka sivá 2 Keť Ivan Kňaze
12.5.2024 Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná 2 Veľký Grob Peter Hrubala
11.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Poltár Tomáš Karlík
11.5.2024 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Nové Hony Tomáš Karlík
11.5.2024 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 2 Turie Anton Makuka
11.5.2024 Anthus trivialis - Ľabtuška hôrna 1 Turie Anton Makuka
10.5.2024 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Rosina Anton Makuka
11.5.2024 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 3 Vráble Rene Streicher
10.5.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Kvačany Peter Vrlík
11.5.2024 Merops apiaster - Včelárik zlatý 18 Smrečany Peter Vrlík
11.5.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 4 Smrečany Peter Vrlík
10.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Kvačany Peter Vrlík
9.5.2024 Streptopelia turtur - Hrdlička poľná 2 Galovany Peter Vrlík
10.5.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 2 Cinobaňa Tomáš Karlík
10.5.2024 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
10.5.2024 Dendrocopos leucotos - Ďateľ bielochrbtý 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
10.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
10.5.2024 Anser indicus - Hus vrchovská 1 Veľké Ozorovce Miloš Balla a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
10.5.2024   12 ex   Bajtava   Ivan Kňaze  
9.5.2024   1 ex   Kamenica nad Hronom   Ivan Kňaze  
8.5.2024   2 ex   Keť   Ivan Kňaze  
12.5.2024   2 ex   Veľký Grob   Peter Hrubala  
11.5.2024   1 ex   Poltár   Tomáš Karlík  
11.5.2024   1 ex   Nové Hony   Tomáš Karlík  
11.5.2024   2 ex   Turie   Anton Makuka  
11.5.2024   1 ex   Turie   Anton Makuka  
10.5.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
11.5.2024   3 ex   Vráble   Rene Streicher  
10.5.2024   1 ex   Kvačany   Peter Vrlík  
11.5.2024   18 ex   Smrečany   Peter Vrlík  
11.5.2024   4 ex   Smrečany   Peter Vrlík  
10.5.2024   1 ex   Kvačany   Peter Vrlík  
9.5.2024   2 ex   Galovany   Peter Vrlík  
10.5.2024   2 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
10.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
10.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
10.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
10.5.2024   1 ex   Veľké Ozorovce   Miloš Balla a 1 ďalší  
Tips - burger