Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
13.5.2024 Egretta garzetta - Beluša malá 3 Koplotovce Andrej Sušienka
13.5.2024 Ardeola ralloides - Čaplička vlasatá 3 Dolný Štál Csaba Ollos a 1 ďalší
5.5.2024 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
13.5.2024 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 3 Považská Bystrica Ivan Bartko
13.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Muráň Iveta Dolná
13.5.2024 Acrocephalus palustris - Trsteniarik obyčajný 4 Udiča Ivan Bartko
11.5.2024 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Galanta Karol Šotnár
12.5.2024 Bubo bubo - Výr skalný 3 Čierna Voda Karol Šotnár
12.5.2024 Crex crex - Chrapkáč poľný 2 Studienka Erik Martinec
12.5.2024 Recurvirostra avosetta - Šabliarka modronohá 2 Vráble Rene Streicher
12.5.2024 Chlidonias leucopterus - Čorík bielokrídly 7 Nové Zámky Jozef Lengyel
12.5.2024 Glareola pratincola - Prieložník stepný 1 Nové Zámky Jozef Lengyel
12.5.2024 Lullula arborea - Škovránik stromový 1 Hrachovo Tomáš Karlík
12.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Hrachovo Tomáš Karlík
12.5.2024 Pernis apivorus - Včelár lesný 3 Hrachovo Tomáš Karlík
12.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Poltár Tomáš Karlík
12.5.2024 Merops apiaster - Včelárik zlatý 18 Ivančiná Ivan Borsík
12.5.2024 Lullula arborea - Škovránik stromový 3 Vinosady Ivan Bartko
9.5.2024 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Keť Ivan Kňaze
10.5.2024 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 2 Bajtava Ivan Kňaze
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
13.5.2024   3 ex   Koplotovce   Andrej Sušienka  
13.5.2024   3 ex   Dolný Štál   Csaba Ollos a 1 ďalší  
5.5.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
13.5.2024   3 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
13.5.2024   1 ex   Muráň   Iveta Dolná  
13.5.2024   4 ex   Udiča   Ivan Bartko  
11.5.2024   1 ex   Galanta   Karol Šotnár  
12.5.2024   3 ex   Čierna Voda   Karol Šotnár  
12.5.2024   2 ex   Studienka   Erik Martinec  
12.5.2024   2 ex   Vráble   Rene Streicher  
12.5.2024   7 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
12.5.2024   1 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
12.5.2024   1 ex   Hrachovo   Tomáš Karlík  
12.5.2024   1 ex   Hrachovo   Tomáš Karlík  
12.5.2024   3 ex   Hrachovo   Tomáš Karlík  
12.5.2024   2 ex   Poltár   Tomáš Karlík  
12.5.2024   18 ex   Ivančiná   Ivan Borsík  
12.5.2024   3 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
9.5.2024   2 ex   Keť   Ivan Kňaze  
10.5.2024   2 ex   Bajtava   Ivan Kňaze  
Tips - burger