Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
8.11.2022 Larus canus - Čajka sivá 2 Zvolen Vložil: Jaroslava Batková
8.11.2022 Mergus merganser - Potápač veľký 1 Štúrovo Róbert Folk
8.11.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Ružiná Pavel Blaško
8.11.2022 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 1 Ružiná Pavel Blaško
7.11.2022 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Kostolec Ivan Bartko
8.11.2022 Asio otus - Myšiarka ušatá 3 Pataš Karol Šotnár
8.11.2022 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 16 Kmeťovo Samuel Sádovský
8.11.2022 Regulus regulus - Králik zlatohlavý 6 Prusy Jaroslav Švába
8.11.2022 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Prusy Jaroslav Švába
7.11.2022 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 290 Dedina Mládeže Karol Šotnár
7.11.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Drženice Michal Bagala
7.11.2022 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 1 Banka Peter Kalivoda
7.11.2022 Alcedo atthis - Rybárik riečny 3 Banka Peter Kalivoda
7.11.2022 Aythya ferina - Chochlačka sivá 4 Banka Peter Kalivoda
6.11.2022 Larus fuscus graellsii/intermedius - Čajka tmavá anglická/severomorská 1 Báhoň Štefan Granec
7.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Kanianka Milan Hepner
6.11.2022 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 1 Ružiná Dušan Kerestúr
6.11.2022 Aythya ferina - Chochlačka sivá 54 Ružiná Dušan Kerestúr
6.11.2022 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 212 Ružiná Dušan Kerestúr
6.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Ružiná Dušan Kerestúr
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
8.11.2022   2 ex   Zvolen   Vložil: Jaroslava Batková  
8.11.2022   1 ex   Štúrovo   Róbert Folk  
8.11.2022   2 ex   Ružiná   Pavel Blaško  
8.11.2022   1 ex   Ružiná   Pavel Blaško  
7.11.2022   1 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
8.11.2022   3 ex   Pataš   Karol Šotnár  
8.11.2022   16 ex   Kmeťovo   Samuel Sádovský  
8.11.2022   6 ex   Prusy   Jaroslav Švába  
8.11.2022   1 ex   Prusy   Jaroslav Švába  
7.11.2022   290 ex   Dedina Mládeže   Karol Šotnár  
7.11.2022   1 ex   Drženice   Michal Bagala  
7.11.2022   1 ex   Banka   Peter Kalivoda  
7.11.2022   3 ex   Banka   Peter Kalivoda  
7.11.2022   4 ex   Banka   Peter Kalivoda  
6.11.2022   1 ex   Báhoň   Štefan Granec  
7.11.2022   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
6.11.2022   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
6.11.2022   54 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
6.11.2022   212 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
6.11.2022   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
Tips - GPS