Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
27.5.2024 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Hladovka Zbigniew Szwab
27.5.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 5 Hladovka Zbigniew Szwab
27.5.2024 Pernis apivorus - Včelár lesný 2 Vysoké Tatry Peter Vrlík
24.5.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 4 Hladovka Zbigniew Szwab
25.5.2024 Carpodacus erythrinus - Červenák karmínový 1 Liptovské Sliače Michal Baláž a 1 ďalší
25.5.2024 Picus viridis - Žlna zelená 1 Liptovské Sliače Michal Baláž a 1 ďalší
25.5.2024 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Liptovské Sliače Michal Baláž a 1 ďalší
19.5.2024 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Ružomberok Jozef Horvát
24.5.2024 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Rosina Anton Makuka
26.5.2024 Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
25.5.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Omastiná Roman Slobodník
25.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 2 Uhrovské Podhradie Roman Slobodník
26.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Štúrovo Ladislav Csiffáry
26.5.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Ivachnová Peter Vrlík
25.5.2024 Columba oenas - Holub plúžik 50 Kľače Ivan Bartko
26.5.2024 Cuculus canorus - Kukučka obyčajná 1 Kamenný Most Róbert Folk
25.5.2024 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 4 Kľače Ivan Bartko
25.5.2024 Coturnix coturnix - Prepelica poľná 2 Kľače Ivan Bartko
25.5.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 2 Bajtava Ladislav Csiffáry
25.5.2024 Coturnix coturnix - Prepelica poľná 1 Hradište Ivan Kňaze
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
27.5.2024   1 ex   Hladovka   Zbigniew Szwab  
27.5.2024   5 ex   Hladovka   Zbigniew Szwab  
27.5.2024   2 ex   Vysoké Tatry   Peter Vrlík  
24.5.2024   4 ex   Hladovka   Zbigniew Szwab  
25.5.2024   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Baláž a 1 ďalší  
25.5.2024   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Baláž a 1 ďalší  
25.5.2024   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Baláž a 1 ďalší  
19.5.2024   1 ex   Ružomberok   Jozef Horvát  
24.5.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
26.5.2024   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
25.5.2024   1 ex   Omastiná   Roman Slobodník  
25.5.2024   2 ex   Uhrovské Podhradie   Roman Slobodník  
26.5.2024   2 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
26.5.2024   1 ex   Ivachnová   Peter Vrlík  
25.5.2024   50 ex   Kľače   Ivan Bartko  
26.5.2024   1 ex   Kamenný Most   Róbert Folk  
25.5.2024   4 ex   Kľače   Ivan Bartko  
25.5.2024   2 ex   Kľače   Ivan Bartko  
25.5.2024   2 ex   Bajtava   Ladislav Csiffáry  
25.5.2024   1 ex   Hradište   Ivan Kňaze  
Tips - upload