Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
5.9.2023 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Kamienka Vložil: Andrej Škuba
5.9.2023 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Kamienka Andrej Škuba
5.9.2023 Xema sabini - Čajka vidlochvostá 1 Šamorín Miloslav Mišík a 8 ďalších
5.9.2023 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Kanianka Milan Hepner
5.9.2023 Curruca curruca - Penica popolavá 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.9.2023 Milvus migrans - Haja tmavá 1 Mikušovce Marian Mojžiš
4.9.2023 Circus pygargus - Kaňa popolavá 1 Mikušovce Marian Mojžiš
4.9.2023 Charadrius morinellus - Kulík vrchovský 1 Mikušovce Marian Mojžiš
4.9.2023 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Kľače Ivan Bartko
2.9.2023 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 3 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 2 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Picus viridis - Žlna zelená 1 Višňové Anton Makuka
2.9.2023 Phylloscopus sibilatrix - Kolibiarik sykavý 1 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Pernis apivorus - Včelár lesný 1 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Muscicapa striata - Muchár sivý 4 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 1 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 9 Višňové Anton Makuka
2.9.2023 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 2 Rosina Anton Makuka
2.9.2023 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Turie Anton Makuka
2.9.2023 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 2 Višňové Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
5.9.2023   1 ex   Kamienka   Vložil: Andrej Škuba  
5.9.2023   1 ex   Kamienka   Andrej Škuba  
5.9.2023   1 ex   Šamorín   Miloslav Mišík a 8 ďalších  
5.9.2023   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
5.9.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.9.2023   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
4.9.2023   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
4.9.2023   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
4.9.2023   1 ex   Kľače   Ivan Bartko  
2.9.2023   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   1 ex   Višňové   Anton Makuka  
2.9.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   4 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   9 ex   Višňové   Anton Makuka  
2.9.2023   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
2.9.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
2.9.2023   2 ex   Višňové   Anton Makuka  
Tips - sorting