Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
5.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Obeckov Peter Kušík
16.1.2024 Bombycilla garrulus - Chochláč severský 111 Pliešovce Cyril Klokner
12.2.2024 Bombycilla garrulus - Chochláč severský 28 Pliešovce Cyril Klokner
13.3.2024 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 9 Pliešovce Cyril Klokner
14.3.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 15 Pliešovce Cyril Klokner
18.3.2024 Turdus viscivorus - Drozd trskota 2 Pliešovce Cyril Klokner
6.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Pliešovce Cyril Klokner
6.4.2024 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
6.4.2024 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 10 Vráble Zoltan Mikle
6.4.2024 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 7 Vráble Zoltan Mikle
6.4.2024 Lanius excubitor - Strakoš veľký 2 Žiar Peter Vrlík
6.4.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 1 Žiar Peter Vrlík
6.4.2024 Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný 2 Sebedražie Roman Slobodník
5.4.2024 Luscinia megarhynchos - Slávik obyčajný 1 Sebedražie Roman Slobodník
6.4.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Chvojnica Roman Slobodník
6.4.2024 Circus macrourus - Kaňa stepná 1 Zvončín Miloslav Mišík a 1 ďalší
30.3.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Nové Zámky Martin Hrabovszkí
1.4.2024 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 5 Nové Zámky Martin Hrabovszkí
30.3.2024 Numenius phaeopus - Hvizdák malý 1 Nové Zámky Martin Hrabovszkí
5.4.2024 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 1 Maňa Jaroslav Dudík
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
5.4.2024   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
16.1.2024   111 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
12.2.2024   28 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
13.3.2024   9 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
14.3.2024   15 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
18.3.2024   2 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
6.4.2024   1 ex   Pliešovce   Cyril Klokner  
6.4.2024   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
6.4.2024   10 ex   Vráble   Zoltan Mikle  
6.4.2024   7 ex   Vráble   Zoltan Mikle  
6.4.2024   2 ex   Žiar   Peter Vrlík  
6.4.2024   1 ex   Žiar   Peter Vrlík  
6.4.2024   2 ex   Sebedražie   Roman Slobodník  
5.4.2024   1 ex   Sebedražie   Roman Slobodník  
6.4.2024   1 ex   Chvojnica   Roman Slobodník  
6.4.2024   1 ex   Zvončín   Miloslav Mišík a 1 ďalší  
30.3.2024   1 ex   Nové Zámky   Martin Hrabovszkí  
1.4.2024   5 ex   Nové Zámky   Martin Hrabovszkí  
30.3.2024   1 ex   Nové Zámky   Martin Hrabovszkí  
5.4.2024   1 ex   Maňa   Jaroslav Dudík  
Tips - burger