Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
5.11.2022 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 211 Udiča Ivan Bartko
6.11.2022 Anas crecca - Kačica chrapka 2 Šarkan Róbert Folk
5.11.2022 Grus grus - Žeriav popolavý 38 Nové Zámky Martin Hrabovszkí
5.11.2022 Falco cherrug - Sokol rároh 2 Senec Štefan Granec
5.11.2022 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 1 Žilina Anton Makuka
5.11.2022 Passer domesticus - Vrabec domový 4 Žilina Anton Makuka
5.11.2022 Parus major - Sýkorka veľká 5 Žilina Anton Makuka
5.11.2022 Streptopelia decaocto - Hrdlička záhradná 1 Žilina Anton Makuka
4.11.2022 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 1 Olováry Peter Kušík
4.11.2022 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 1 Sklabiná Peter Kušík
5.11.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Báhoň Štefan Granec
5.11.2022 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Doľany Štefan Granec
5.11.2022 Grus grus - Žeriav popolavý 110 Budmerice Štefan Granec
5.11.2022 Anas platyrhynchos - Kačica divá 200 Rosina Anton Makuka
5.11.2022 Ardea alba - Beluša veľká 1 Rosina Anton Makuka
5.11.2022 Ardea cinerea - Volavka popolavá 3 Rosina Anton Makuka
5.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Kanianka Milan Hepner
4.11.2022 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.11.2022 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 40 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.11.2022 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
5.11.2022   211 ex   Udiča   Ivan Bartko  
6.11.2022   2 ex   Šarkan   Róbert Folk  
5.11.2022   38 ex   Nové Zámky   Martin Hrabovszkí  
5.11.2022   2 ex   Senec   Štefan Granec  
5.11.2022   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
5.11.2022   4 ex   Žilina   Anton Makuka  
5.11.2022   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
5.11.2022   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
4.11.2022   1 ex   Olováry   Peter Kušík  
4.11.2022   1 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
5.11.2022   1 ex   Báhoň   Štefan Granec  
5.11.2022   1 ex   Doľany   Štefan Granec  
5.11.2022   110 ex   Budmerice   Štefan Granec  
5.11.2022   200 ex   Rosina   Anton Makuka  
5.11.2022   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
5.11.2022   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
5.11.2022   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
4.11.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.11.2022   40 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.11.2022   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
Tips - GPS