Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
18.3.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 163 Tupá Ivan Gajdács
19.3.2023 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Chľaba Ladislav Csiffáry
19.3.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Chľaba Ladislav Csiffáry
19.3.2023 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Okoč Karol Šotnár
19.3.2023 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 4 Okoč Karol Šotnár
19.3.2023 Circus cyaneus - Kaňa sivá 2 Okoč Karol Šotnár
18.3.2023 Buteo lagopus - Myšiak severský 2 Veľké Zálužie Karol Šotnár
19.3.2023 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 20 Ivančiná Ivan Borsík
19.3.2023 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 6 Malý Čepčín Ivan Borsík
19.3.2023 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Vištuk Štefan Granec
19.3.2023 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 3 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
19.3.2023 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 11 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
19.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
18.3.2023 Turdus merula - Drozd čierny 4 Divinka Anton Makuka
18.3.2023 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 6 Divinka Anton Makuka
18.3.2023 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 2 Divinka Anton Makuka
19.3.2023 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 60 Bučany Ivan Bartko
18.3.2023 Pica pica - Straka obyčajná 3 Divinka Anton Makuka
18.3.2023 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Divinka Anton Makuka
17.3.2023 Aquila chrysaetos - Orol skalný 2 Dolný Lieskov Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
18.3.2023   163 ex   Tupá   Ivan Gajdács  
19.3.2023   1 ex   Chľaba   Ladislav Csiffáry  
19.3.2023   1 ex   Chľaba   Ladislav Csiffáry  
19.3.2023   1 ex   Okoč   Karol Šotnár  
19.3.2023   4 ex   Okoč   Karol Šotnár  
19.3.2023   2 ex   Okoč   Karol Šotnár  
18.3.2023   2 ex   Veľké Zálužie   Karol Šotnár  
19.3.2023   20 ex   Ivančiná   Ivan Borsík  
19.3.2023   6 ex   Malý Čepčín   Ivan Borsík  
19.3.2023   1 ex   Vištuk   Štefan Granec  
19.3.2023   3 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
19.3.2023   11 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
19.3.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
18.3.2023   4 ex   Divinka   Anton Makuka  
18.3.2023   6 ex   Divinka   Anton Makuka  
18.3.2023   2 ex   Divinka   Anton Makuka  
19.3.2023   60 ex   Bučany   Ivan Bartko  
18.3.2023   3 ex   Divinka   Anton Makuka  
18.3.2023   1 ex   Divinka   Anton Makuka  
17.3.2023   2 ex   Dolný Lieskov   Ivan Bartko  
Tips - upload