Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
3.5.2024 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 2 Žilina Anton Makuka
6.5.2024 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Liptovský Trnovec Peter Vrlík
6.5.2024 Pernis apivorus - Včelár lesný 1 Dolný Lieskov Ivan Bartko
6.5.2024 Egretta garzetta - Beluša malá 1 Sokolovce Andrej Sušienka
6.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Jalšové Andrej Sušienka
6.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Koplotovce Andrej Sušienka
6.5.2024 Turdus torquatus - Drozd kolohrivec 1 Veľké Borové Peter Vrlík
6.5.2024 Saxicola rubetra - Pŕhľaviar červenkastý 4 Veľké Borové Peter Vrlík
6.5.2024 Lanius collurio - Strakoš obyčajný 3 Veľké Borové Peter Vrlík
6.5.2024 Crex crex - Chrapkáč poľný 3 Veľké Borové Peter Vrlík
6.5.2024 Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný 1 Liptovský Trnovec Peter Vrlík
6.5.2024 Muscicapa striata - Muchár sivý 1 Veľké Borové Peter Vrlík
6.5.2024 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
6.5.2024 Sylvia borin - Penica slávikovitá 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
6.5.2024 Oriolus oriolus - Vlha obyčajná 6 Považská Bystrica Ivan Bartko
10.4.2024 Bubo bubo - Výr skalný 1 Kováčovce Marian Mojžiš
6.5.2024 Muscicapa striata - Muchár sivý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
5.5.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Jablonové Jakub Mráz
5.5.2024 Hydroprogne caspia - Čegrava veľkozobá 1 Čunovo Csaba Ollos a 1 ďalší
5.5.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 6 Cinobaňa Tomáš Karlík
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
3.5.2024   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
6.5.2024   1 ex   Liptovský Trnovec   Peter Vrlík  
6.5.2024   1 ex   Dolný Lieskov   Ivan Bartko  
6.5.2024   1 ex   Sokolovce   Andrej Sušienka  
6.5.2024   1 ex   Jalšové   Andrej Sušienka  
6.5.2024   1 ex   Koplotovce   Andrej Sušienka  
6.5.2024   1 ex   Veľké Borové   Peter Vrlík  
6.5.2024   4 ex   Veľké Borové   Peter Vrlík  
6.5.2024   3 ex   Veľké Borové   Peter Vrlík  
6.5.2024   3 ex   Veľké Borové   Peter Vrlík  
6.5.2024   1 ex   Liptovský Trnovec   Peter Vrlík  
6.5.2024   1 ex   Veľké Borové   Peter Vrlík  
6.5.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
6.5.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
6.5.2024   6 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
10.4.2024   1 ex   Kováčovce   Marian Mojžiš  
6.5.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
5.5.2024   2 ex   Jablonové   Jakub Mráz  
5.5.2024   1 ex   Čunovo   Csaba Ollos a 1 ďalší  
5.5.2024   6 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
Tips - sorting