Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
20.3.2023 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
19.3.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Topoľníky Karol Šotnár
18.3.2023 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Regulus regulus - Králik zlatohlavý 5 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Regulus ignicapilla - Králik ohnivohlavý 2 Turie Anton Makuka
19.3.2023 Milvus milvus - Haja červená 1 Brezolupy Dušan Čaniga
18.3.2023 Poecile palustris - Sýkorka hôrna 1 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Periparus ater - Sýkorka uhliarka 1 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná 2 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 3 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Certhia familiaris - Kôrovník dlhoprstý 1 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Buteo buteo - Myšiak hôrny 2 Rosina Anton Makuka
18.3.2023 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 2 Turie Anton Makuka
18.3.2023 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 21 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Charadrius dubius - Kulík riečny 5 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 4 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 6 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 4 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 7 Vinosady Ivan Bartko
18.3.2023 Gallinula chloropus - Sliepočka vodná 1 Vinosady Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
20.3.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
19.3.2023   1 ex   Topoľníky   Karol Šotnár  
18.3.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   5 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   2 ex   Turie   Anton Makuka  
19.3.2023   1 ex   Brezolupy   Dušan Čaniga  
18.3.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   2 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   3 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
18.3.2023   2 ex   Turie   Anton Makuka  
18.3.2023   21 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   5 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   4 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   6 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   4 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   7 ex   Vinosady   Ivan Bartko  
18.3.2023   1 ex   Vinosady   Ivan Bartko