Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
2.11.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 432 Levice Michal Bagala
2.11.2023 Corvus frugilegus - Havran čierny 1 Obeckov Peter Kušík
2.11.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 226 Obeckov Peter Kušík
2.11.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 130 Kosihy nad Ipľom Vložil: František Balga
2.11.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 120 Petržalka Drahomír Pácl a 1 ďalší
2.11.2023 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Kostolec Ivan Bartko
2.11.2023 Prunella collaris - Vrchárka červenkavá 2 Kostolec Ivan Bartko
2.11.2023 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Plevník - Drienové Ivan Bartko
2.11.2023 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 100 Plevník - Drienové Ivan Bartko
2.11.2023 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
2.11.2023 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 5 Plevník - Drienové Ivan Bartko
1.11.2023 Turdus viscivorus - Drozd trskota 1 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Pica pica - Straka obyčajná 2 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 1 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Corvus corax - Krkavec čierny 2 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Turie Anton Makuka
1.11.2023 Buteo buteo - Myšiak hôrny 2 Višňové Anton Makuka
1.11.2023 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 30 Dolný Lieskov Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
2.11.2023   432 ex   Levice   Michal Bagala  
2.11.2023   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
2.11.2023   226 ex   Obeckov   Peter Kušík  
2.11.2023   130 ex   Kosihy nad Ipľom   Vložil: František Balga  
2.11.2023   120 ex   Petržalka   Drahomír Pácl a 1 ďalší  
2.11.2023   1 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
2.11.2023   2 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
2.11.2023   1 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
2.11.2023   100 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
2.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
2.11.2023   5 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
1.11.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   2 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   2 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   1 ex   Turie   Anton Makuka  
1.11.2023   2 ex   Višňové   Anton Makuka  
1.11.2023   30 ex   Dolný Lieskov   Ivan Bartko  
Tips - upload