Vtáčia veľmoc - Škótsko - Streda 28.6.2017

Ráno sa preberám a zvedavý idem pozrieť na pláž. Po pláži pobehujú dva hvizdáky a z pieskových dún nechtiac vyplaším dve jarabice poľné. Keď sa po ceste do Invernessu zastavujeme na slaných močiaroch RSPB Nigg Bay, kde sa nachádza aj kryt, vidím vo veľkej diaľke dve kazarky s mladými, aj niekoľko hvizdákov veľkých. Na malej vodnej ploche pri kryte pláva potápka malá. Pri odchode z lokality zbadám spievajúceho samčeka strnádky trstinovej. Presúvame sa na výbežok Chanonry Point (57°34'27"N 4°05'30"W) v zálive Moray, ktorý je známy ako výborné miesto na pozorovanie delfínov. Keď dorazíme na miesto, nad vodou poletujú rybáre riečne. Vo veľkej diaľke vidím letiaceho pomorníka, ktorého sa mi žiaľ nepodarilo s istotou určiť do druhu.

P6280350

Chanonry Point

P1150079retu

Neurčený druh pomorníka. Snáď by sa mohlo jednať o Stercorarius pomarinus.

Po niekoľkých minútach hľadania sa nám ukáže aj skupinka štyroch alebo piatich delfínov a nad hlavami nám začne lietať do desať súl bielych.

P1150084retu

Delfíny pozorované zo Chanonry Point.

Po príchode do metropoly Vysočiny (Highlands) – Inverness, v samotnom meste nie je mnoho vtáctva. Samé čajky, medzi nimi aj niekoľko čajok sivých a jeden lastúrničiar. 

 P1150146

Hrozivý pohľad čajky striebristej.

Večer zájdeme pozdĺž známeho Loch Ness s pôsobivou zrúcaninou hradu Urquhart, prenocovať do RSPB rezervácie Corrimony, či náhodou niečo zaujímavé neuvidíme. Pri parkovisku pozorujeme niekoľko muchárov sivých. Zo stmievaním sa začínajú ozývať aj sovy obyčajné. Jedna z nich dokonca preletí popri cestičke pri mne. Večer zaspávam a teším sa, lebo nasledujúci deň opäť  vyrážame k pobrežiu.

P6280372

Urquhart Castle na Loch Ness