Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.12.2007 Dendrocoptes medius - Ďateľ prostredný 1 Turčianske Teplice Martin Dobrota
23.12.2007 Picus canus - Žlna sivá 1 Turčianske Teplice Martin Dobrota
22.12.2007 Buteo buteo - Myšiak hôrny 9 Horná Potôň Vojtech Szücs
22.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Blatnica Martin Dobrota a 1 ďalší
22.12.2007 Picus canus - Žlna sivá 1 Blatnica Martin Dobrota
20.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Jakubov Rudo Jureček
21.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Valaská Dubová František Bednár
20.12.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 6 Vlachy František Bednár a 1 ďalší
12.12.2007 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Lehota pod Vtáčnikom Branislav Beniska
20.12.2007 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 10 Krpeľany Martin Dobrota
20.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Krpeľany Martin Dobrota
20.12.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Krpeľany Martin Dobrota
20.12.2007 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Krpeľany Martin Dobrota
20.12.2007 Mergellus albellus - Potápač malý 1 Bešeňová Martin Dobrota
20.12.2007 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Piešťany Ján Kočí
20.12.2007 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 2 Piešťany Ján Kočí
18.12.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Banská Bystrica Stanislav Ondruš
19.12.2007 Tadorna ferruginea - Kazarka hrdzavá 1 Dolný Kubín Matúš Gonšor
19.12.2007 Aix galericulata - Kačica mandarínska 1 Dolný Kubín Matúš Gonšor
18.12.2007 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Lehnice Vojtech Szücs
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
23.12.2007   1 ex   Turčianske Teplice   Martin Dobrota  
23.12.2007   1 ex   Turčianske Teplice   Martin Dobrota  
22.12.2007   9 ex   Horná Potôň   Vojtech Szücs  
22.12.2007   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota a 1 ďalší  
22.12.2007   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
20.12.2007   2 ex   Jakubov   Rudo Jureček  
21.12.2007   1 ex   Valaská Dubová   František Bednár  
20.12.2007   6 ex   Vlachy   František Bednár a 1 ďalší  
12.12.2007   1 ex   Lehota pod Vtáčnikom   Branislav Beniska  
20.12.2007   10 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
20.12.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
20.12.2007   2 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
20.12.2007   1 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
20.12.2007   1 ex   Bešeňová   Martin Dobrota  
20.12.2007   1 ex   Piešťany   Ján Kočí  
20.12.2007   2 ex   Piešťany   Ján Kočí  
18.12.2007   1 ex   Banská Bystrica   Stanislav Ondruš  
19.12.2007   1 ex   Dolný Kubín   Matúš Gonšor  
19.12.2007   1 ex   Dolný Kubín   Matúš Gonšor  
18.12.2007   1 ex   Lehnice   Vojtech Szücs  
Tips - GPS