Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
1.10.2007 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
17.6.2007 Milvus migrans - Haja tmavá 1 Nesvady Jozef Lengyel
13.8.2007 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Lehnice Vojtech Szücs
29.9.2007 Ardea purpurea - Volavka purpurová 1 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
18.12.2007 Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová 7 Horná Streda Ján Kočí
17.8.2007 Merops apiaster - Včelárik zlatý 60 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
23.6.2007 Columba oenas - Holub plúžik 1 Chľaba Jozef Lengyel a 2 ďalší
23.6.2007 Sterna hirundo - Rybár riečny 3 Moča Jozef Lengyel a 2 ďalší
23.6.2007 Numenius phaeopus - Hvizdák malý 1 Moča Jozef Lengyel a 2 ďalší
23.6.2007 Hydroprogne caspia - Čegrava veľkozobá 2 Moča Jozef Lengyel a 2 ďalší
17.8.2007 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
1.4.2007 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 2 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 1 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 5 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 2 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 5 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Šurany Jozef Lengyel
31.3.2007 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 3 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
31.3.2007 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 70 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
7.4.2007 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Kamenica nad Hronom Jozef Lengyel a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
1.10.2007   1 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
17.6.2007   1 ex   Nesvady   Jozef Lengyel  
13.8.2007   1 ex   Lehnice   Vojtech Szücs  
29.9.2007   1 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
18.12.2007   7 ex   Horná Streda   Ján Kočí  
17.8.2007   60 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
23.6.2007   1 ex   Chľaba   Jozef Lengyel a 2 ďalší  
23.6.2007   3 ex   Moča   Jozef Lengyel a 2 ďalší  
23.6.2007   1 ex   Moča   Jozef Lengyel a 2 ďalší  
23.6.2007   2 ex   Moča   Jozef Lengyel a 2 ďalší  
17.8.2007   1 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
1.4.2007   2 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   1 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   5 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   2 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   5 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
31.3.2007   3 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
31.3.2007   70 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
7.4.2007   1 ex   Kamenica nad Hronom   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
Tips - GPS