Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
18.12.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Senec Richard Kvetko
15.12.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Veľké Kosihy Richard Kvetko
18.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Valaská Dubová František Bednár a 1 ďalší
17.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Nové Zámky Jozef Lengyel
16.12.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Komoča Jozef Lengyel
16.12.2007 Anser albifrons - Hus bieločelá 1 Komoča Jozef Lengyel
16.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Komoča Jozef Lengyel
16.12.2007 Mareca strepera - Kačica chripľavka 6 Komoča Jozef Lengyel
15.12.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 1 Bánov Jozef Lengyel
15.12.2007 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Komjatice Jozef Lengyel
18.12.2007 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
18.12.2007 Emberiza schoeniclus - Strnádka trstinová 1 Malé Zálužie Braňo Matejovič
16.12.2007 Columba oenas - Holub plúžik 190 Jaslovské Bohunice Ján Kočí
16.12.2007 Columba oenas - Holub plúžik 240 Madunice Ján Kočí
16.12.2007 Alauda arvensis - Škovránok poľný 1 Čachtice Ján Kočí
18.3.2007 Prunella modularis - Vrchárka modrá 1 Žilina Milan Štrbák
17.12.2007 Clangula hyemalis - Ľadovka dlhochvostá 2 Krpeľany Martin Dobrota
17.12.2007 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Ružomberok František Bednár a 1 ďalší
17.12.2007 Dryobates minor - Ďateľ malý 1 Jelka Monika Szabóová
14.12.2007 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Prešov Martin Fecko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
18.12.2007   1 ex   Senec   Richard Kvetko  
15.12.2007   1 ex   Veľké Kosihy   Richard Kvetko  
18.12.2007   1 ex   Valaská Dubová   František Bednár a 1 ďalší  
17.12.2007   1 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
16.12.2007   1 ex   Komoča   Jozef Lengyel  
16.12.2007   1 ex   Komoča   Jozef Lengyel  
16.12.2007   1 ex   Komoča   Jozef Lengyel  
16.12.2007   6 ex   Komoča   Jozef Lengyel  
15.12.2007   1 ex   Bánov   Jozef Lengyel  
15.12.2007   1 ex   Komjatice   Jozef Lengyel  
18.12.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
18.12.2007   1 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
16.12.2007   190 ex   Jaslovské Bohunice   Ján Kočí  
16.12.2007   240 ex   Madunice   Ján Kočí  
16.12.2007   1 ex   Čachtice   Ján Kočí  
18.3.2007   1 ex   Žilina   Milan Štrbák  
17.12.2007   2 ex   Krpeľany   Martin Dobrota  
17.12.2007   1 ex   Ružomberok   František Bednár a 1 ďalší  
17.12.2007   1 ex   Jelka   Monika Szabóová  
14.12.2007   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
Tips - burger