Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
30.3.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 78 Drienovec Peter Pjenčák a 1 ďalší
29.3.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 100 Prešov Martin Fecko
31.3.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 150 Ruská Nová Ves Martin Fecko
31.3.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 100 Dulova Ves Martin Fecko
31.3.2008 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
31.3.2008 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 2 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
31.3.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 10 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
31.3.2008 Anser anser - Hus divá 2 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
31.3.2008 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 2 Bzince pod Javorinou Michal Jurica
29.3.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 11 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 12 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 8 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 1 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 10 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 6 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Ardea alba - Beluša veľká 1 Ružiná Dušan Kerestúr
29.3.2008 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Ružiná Dušan Kerestúr
22.3.2008 Circus pygargus - Kaňa popolavá 1 Močenok Pavol Stranovský
21.3.2008 Circus pygargus - Kaňa popolavá 1 Tešedíkovo Pavol Stranovský
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
30.3.2008   78 ex   Drienovec   Peter Pjenčák a 1 ďalší  
29.3.2008   100 ex   Prešov   Martin Fecko  
31.3.2008   150 ex   Ruská Nová Ves   Martin Fecko  
31.3.2008   100 ex   Dulova Ves   Martin Fecko  
31.3.2008   1 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
31.3.2008   2 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
31.3.2008   10 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
31.3.2008   2 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
31.3.2008   2 ex   Bzince pod Javorinou   Michal Jurica  
29.3.2008   2 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   11 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   12 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   8 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   10 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   6 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
29.3.2008   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
22.3.2008   1 ex   Močenok   Pavol Stranovský  
21.3.2008   1 ex   Tešedíkovo   Pavol Stranovský  
Tips - burger