Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
1.4.2007 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 5 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Anas crecca - Kačica chrapka 2 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 5 Jatov Jozef Lengyel
1.4.2007 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Šurany Jozef Lengyel
31.3.2007 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 3 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
31.3.2007 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 70 Dvory nad Žitavou Jozef Lengyel
7.4.2007 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Kamenica nad Hronom Jozef Lengyel a 1 ďalší
7.4.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Kamenica nad Hronom Jozef Lengyel a 1 ďalší
7.4.2007 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Kamenica nad Hronom Jozef Lengyel a 1 ďalší
15.12.2007 Anas platyrhynchos - Kačica divá 51 Slavec Milan Olekšák
13.5.2004 Aythya ferina - Chochlačka sivá 8 Jatov Richard Kvetko
13.5.2004 Chlidonias niger - Čorík čierny 14 Jatov Richard Kvetko
11.11.2007 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Senec Richard Kvetko
25.11.2007 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 250 Veľký Grob Richard Kvetko
25.11.2007 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Šamorín Richard Kvetko
18.12.2007 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Senec Richard Kvetko
15.12.2007 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Veľké Kosihy Richard Kvetko
18.12.2007 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Valaská Dubová František Bednár a 1 ďalší
17.12.2007 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Nové Zámky Jozef Lengyel
16.12.2007 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Komoča Jozef Lengyel
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
1.4.2007   5 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   2 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   5 ex   Jatov   Jozef Lengyel  
1.4.2007   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
31.3.2007   3 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
31.3.2007   70 ex   Dvory nad Žitavou   Jozef Lengyel  
7.4.2007   1 ex   Kamenica nad Hronom   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
7.4.2007   1 ex   Kamenica nad Hronom   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
7.4.2007   1 ex   Kamenica nad Hronom   Jozef Lengyel a 1 ďalší  
15.12.2007   51 ex   Slavec   Milan Olekšák  
13.5.2004   8 ex   Jatov   Richard Kvetko  
13.5.2004   14 ex   Jatov   Richard Kvetko  
11.11.2007   2 ex   Senec   Richard Kvetko  
25.11.2007   250 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
25.11.2007   1 ex   Šamorín   Richard Kvetko  
18.12.2007   1 ex   Senec   Richard Kvetko  
15.12.2007   1 ex   Veľké Kosihy   Richard Kvetko  
18.12.2007   1 ex   Valaská Dubová   František Bednár a 1 ďalší  
17.12.2007   1 ex   Nové Zámky   Jozef Lengyel  
16.12.2007   1 ex   Komoča   Jozef Lengyel  
Tips - sorting