Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
1.4.2008 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 1 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Columba oenas - Holub plúžik 64 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 1 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Motacilla flava - Trasochvost žltý 3 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 3 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 10 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 4 Hrhov Milan Olekšák
1.4.2008 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 1 Hrhov Milan Olekšák
30.3.2008 Anser anser - Hus divá 68 Jakubov Boris Demovič ml.
1.4.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
1.4.2008 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
1.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 3 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
1.4.2008 Serinus serinus - Kanárik poľný 1 Nižný Lánec Beáta Nagy
1.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 1 Drienovec Štefan Matis
1.4.2008 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 2 Moldava nad Bodvou Štefan Matis
30.3.2008 Tringa glareola - Kalužiak močiarny 1 Krtovce Braňo Matejovič
27.3.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 400 Prešov Martin Fecko
23.3.2008 Branta ruficollis - Bernikla červenokrká 3 Gbely Stanislav Ondruš
31.3.2008 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Lisková František Bednár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
1.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   64 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   3 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   3 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   10 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   2 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   4 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
1.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
30.3.2008   68 ex   Jakubov   Boris Demovič ml.  
1.4.2008   1 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
1.4.2008   2 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
1.4.2008   3 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
1.4.2008   1 ex   Nižný Lánec   Beáta Nagy  
1.4.2008   1 ex   Drienovec   Štefan Matis  
1.4.2008   2 ex   Moldava nad Bodvou   Štefan Matis  
30.3.2008   1 ex   Krtovce   Braňo Matejovič  
27.3.2008   400 ex   Prešov   Martin Fecko  
23.3.2008   3 ex   Gbely   Stanislav Ondruš  
31.3.2008   1 ex   Lisková   František Bednár  
Tips - upload