Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
3.4.2008 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 2 Veľký Grob Richard Kvetko
3.4.2008 Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý 1 Veľký Grob Richard Kvetko
3.4.2008 Anas crecca - Kačica chrapka 1 Veľký Grob Richard Kvetko
3.4.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Veľký Grob Richard Kvetko
3.4.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 1 Malý Čepčín Martin Dobrota
3.4.2008 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Dolný Štál Jozef Lengyel
3.4.2008 Aythya ferina - Chochlačka sivá 27 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Ardea alba - Beluša veľká 6 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 16 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Anthus pratensis - Ľabtuška lúčna 1 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 6 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 14 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová 6 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Acrocephalus scirpaceus - Trsteniarik bahenný 8 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Locustella luscinioides - Svrčiak slávikovitý 5 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Acrocephalus melanopogon - Trsteniarik tamariškový 1 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Zapornia parva - Chriašť malý 2 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Gbelce Jozef Lengyel
3.4.2008 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 3 Gbelce Jozef Lengyel
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
3.4.2008   2 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
3.4.2008   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
3.4.2008   1 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
3.4.2008   2 ex   Veľký Grob   Richard Kvetko  
3.4.2008   1 ex   Malý Čepčín   Martin Dobrota  
3.4.2008   1 ex   Dolný Štál   Jozef Lengyel  
3.4.2008   27 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   6 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   16 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   1 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   1 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   6 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   14 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   6 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   8 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   5 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   1 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   2 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   1 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
3.4.2008   3 ex   Gbelce   Jozef Lengyel  
Tips - GPS