Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.6.2007 Gallinula chloropus - Sliepočka vodná 5 Zvolen Vladimír Chramazda
3.1.2008 Cygnus olor - Labuť veľká 4 Zvolen Vladimír Chramazda
3.4.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Prešov Martin Fecko
23.1.2008 Fulica atra - Lyska čierna 2 Zvolen Vladimír Chramazda
3.4.2008 Chroicocephalus ridibundus - Čajka smejivá 12 Prešov Martin Fecko
3.4.2008 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 1 Prešov Martin Fecko
1.6.2002 Hydrocoloeus minutus - Čajka malá 9 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
3.4.2008 Milvus migrans - Haja tmavá 1 Malacky Erik Martinec
3.4.2008 Grus grus - Žeriav popolavý 32 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 3 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Regulus ignicapilla - Králik ohnivohlavý 1 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Regulus regulus - Králik zlatohlavý 6 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Phylloscopus trochilus - Kolibiarik spevavý 2 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 10 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Prunella modularis - Vrchárka modrá 10 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 68 Drienovec Peter Pjenčák
3.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Záhorie Rudo Jureček
2.4.2008 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Záhorie Rudo Jureček
3.4.2008 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 2 Senec Richard Kvetko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
7.6.2007   5 ex   Zvolen   Vladimír Chramazda  
3.1.2008   4 ex   Zvolen   Vladimír Chramazda  
3.4.2008   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
23.1.2008   2 ex   Zvolen   Vladimír Chramazda  
3.4.2008   12 ex   Prešov   Martin Fecko  
3.4.2008   1 ex   Prešov   Martin Fecko  
1.6.2002   9 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
3.4.2008   1 ex   Malacky   Erik Martinec  
3.4.2008   32 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   1 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   3 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   1 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   6 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   2 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   10 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   10 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   68 ex   Drienovec   Peter Pjenčák  
3.4.2008   1 ex   Záhorie   Rudo Jureček  
2.4.2008   2 ex   Záhorie   Rudo Jureček  
3.4.2008   2 ex   Senec   Richard Kvetko  
Tips - upload