Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
4.4.2008 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 1 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 1 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 3 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Ardea cinerea - Volavka popolavá 52 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Hrhov Milan Olekšák
4.4.2008 Charadrius dubius - Kulík riečny 9 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 10 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 4 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 10 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Anas crecca - Kačica chrapka 3 Turňa nad Bodvou Milan Olekšák
4.4.2008 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 1 Vyšná Slaná Milan Olekšák
4.4.2008 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
4.4.2008 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 15 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
4.4.2008 Cygnus olor - Labuť veľká 50 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
4.4.2008 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 5 Veľké Blahovo Vojtech Szücs
23.1.2008 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Zvolen Vladimír Chramazda
28.5.2007 Mergus merganser - Potápač veľký 9 Budča Vladimír Chramazda
29.5.2007 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Zvolen Vladimír Chramazda
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
4.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   3 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   52 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   1 ex   Hrhov   Milan Olekšák  
4.4.2008   9 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   10 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   2 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   4 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   10 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   3 ex   Turňa nad Bodvou   Milan Olekšák  
4.4.2008   1 ex   Vyšná Slaná   Milan Olekšák  
4.4.2008   1 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
4.4.2008   15 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
4.4.2008   50 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
4.4.2008   5 ex   Veľké Blahovo   Vojtech Szücs  
23.1.2008   1 ex   Zvolen   Vladimír Chramazda  
28.5.2007   9 ex   Budča   Vladimír Chramazda  
29.5.2007   1 ex   Zvolen   Vladimír Chramazda  
Tips - sorting