Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
21.3.2023 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 3 Žilina Anton Makuka
29.1.2023 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 2 Cinobaňa Tomáš Karlík
21.3.2023 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 23 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
21.3.2023 Alopochen aegyptiaca - Húska štíhla 2 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
20.3.2023 Columba palumbus - Holub hrivnák 3 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 3 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Turdus merula - Drozd čierny 3 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Parus major - Sýkorka veľká 5 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Linaria cannabina - Stehlík konôpka 1 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Larus canus - Čajka sivá 1 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 1 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Chloris chloris - Zelienka obyčajná 1 Martin Anton Makuka
20.3.2023 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 2 Martin Anton Makuka
19.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 5 Lednické Rovne Katarína Obertová a 1 ďalší
19.3.2023 Calidris pugnax - Bojovník bahenný 3 Lednické Rovne Katarína Obertová a 1 ďalší
19.3.2023 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 3 Lednické Rovne Katarína Obertová a 1 ďalší
19.3.2023 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 7 Lednické Rovne Katarína Obertová a 1 ďalší
21.3.2023 Picus canus - Žlna sivá 1 Brezolupy Dušan Čaniga
18.3.2023 Larus cachinnans/michahellis - Čajka bielohlavá/žltonohá 1 Levice Michal Bagala
20.3.2023 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 5 Levice Michal Bagala
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
21.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
29.1.2023   2 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
21.3.2023   23 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
21.3.2023   2 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
20.3.2023   3 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   3 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   3 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   5 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   1 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   1 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   1 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   1 ex   Martin   Anton Makuka  
20.3.2023   2 ex   Martin   Anton Makuka  
19.3.2023   5 ex   Lednické Rovne   Katarína Obertová a 1 ďalší  
19.3.2023   3 ex   Lednické Rovne   Katarína Obertová a 1 ďalší  
19.3.2023   3 ex   Lednické Rovne   Katarína Obertová a 1 ďalší  
19.3.2023   7 ex   Lednické Rovne   Katarína Obertová a 1 ďalší  
21.3.2023   1 ex   Brezolupy   Dušan Čaniga  
18.3.2023   1 ex   Levice   Michal Bagala  
20.3.2023   5 ex   Levice   Michal Bagala  
Tips - upload