Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
12.11.2022 Spinus spinus - Stehlík čížik 1 Turie Anton Makuka
12.11.2022 Loxia curvirostra - Krivonos smrekový 2 Turie Anton Makuka
12.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Šoporňa Martin Hrabovszkí
12.11.2022 Alcedo atthis - Rybárik riečny 2 Prievidza Milan Hepner
12.11.2022 Aix galericulata - Kačica mandarínska 2 Lazany Milan Hepner
12.11.2022 Alcedo atthis - Rybárik riečny 1 Lazany Milan Hepner
12.11.2022 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 2 Prievidza Milan Hepner
12.11.2022 Strix aluco - Sova obyčajná 1 Kanianka Milan Hepner
10.11.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 2 Skalica Miloslav Pavláček
11.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Koš Roman Slobodník
11.11.2022 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Višňové Anton Makuka
11.11.2022 Pica pica - Straka obyčajná 3 Žilina Anton Makuka
11.11.2022 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Žilina Anton Makuka
9.11.2022 Pluvialis squatarola - Kulík bledý 1 Mikušovce Marian Mojžiš
11.11.2022 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Kanianka Milan Hepner
10.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Nováky Roman Slobodník
3.11.2022 Buteo buteo - Myšiak hôrny 2 Drženice Michal Bagala
9.11.2022 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 2 Vlachy Michal Baláž
9.11.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Vlachy Michal Baláž
9.11.2022 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Vlachy Michal Baláž
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
12.11.2022   1 ex   Turie   Anton Makuka  
12.11.2022   2 ex   Turie   Anton Makuka  
12.11.2022   2 ex   Šoporňa   Martin Hrabovszkí  
12.11.2022   2 ex   Prievidza   Milan Hepner  
12.11.2022   2 ex   Lazany   Milan Hepner  
12.11.2022   1 ex   Lazany   Milan Hepner  
12.11.2022   2 ex   Prievidza   Milan Hepner  
12.11.2022   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
10.11.2022   2 ex   Skalica   Miloslav Pavláček  
11.11.2022   1 ex   Koš   Roman Slobodník  
11.11.2022   1 ex   Višňové   Anton Makuka  
11.11.2022   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
11.11.2022   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
9.11.2022   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
11.11.2022   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
10.11.2022   1 ex   Nováky   Roman Slobodník  
3.11.2022   2 ex   Drženice   Michal Bagala  
9.11.2022   2 ex   Vlachy   Michal Baláž  
9.11.2022   1 ex   Vlachy   Michal Baláž  
9.11.2022   1 ex   Vlachy   Michal Baláž  
Tips - burger