Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
11.11.2023 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
10.11.2023 Otis tarda - Drop veľký 1 Gajary Alexander Kollár
10.11.2023 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
9.11.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 41 Veľký Meder Karol Šotnár
9.11.2023 Acanthis flammea - Stehlík čečetka 1 Drženice Michal Bagala
5.11.2023 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 1 Rosina Anton Makuka
9.11.2023 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 10 Považská Bystrica Ivan Bartko
9.11.2023 Tachybaptus ruficollis - Potápka malá 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
9.11.2023 Mergus merganser - Potápač veľký 42 Považská Bystrica Ivan Bartko
9.11.2023 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
8.11.2023 Ardea cinerea - Volavka popolavá 2 Ratnovce Peter Kalivoda
8.11.2023 Alcedo atthis - Rybárik riečny 2 Ratnovce Peter Kalivoda
8.11.2023 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Piešťany Peter Kalivoda
8.11.2023 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
7.11.2023 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 20 Považská Bystrica Ivan Bartko
7.11.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Gáň Ivan Mrva
7.11.2023 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 3 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
7.11.2023 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
6.11.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Trávnica Michal Bagala
6.11.2023 Emberiza calandra - Strnádka lúčna 1 Maňa Michal Bagala
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
11.11.2023   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
10.11.2023   1 ex   Gajary   Alexander Kollár  
10.11.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
9.11.2023   41 ex   Veľký Meder   Karol Šotnár  
9.11.2023   1 ex   Drženice   Michal Bagala  
5.11.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
9.11.2023   10 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
9.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
9.11.2023   42 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
9.11.2023   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
8.11.2023   2 ex   Ratnovce   Peter Kalivoda  
8.11.2023   2 ex   Ratnovce   Peter Kalivoda  
8.11.2023   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
8.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
7.11.2023   20 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
7.11.2023   1 ex   Gáň   Ivan Mrva  
7.11.2023   3 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
7.11.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
6.11.2023   2 ex   Trávnica   Michal Bagala  
6.11.2023   1 ex   Maňa   Michal Bagala  
Tips - sorting