Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
2.4.2024 Streptopelia turtur - Hrdlička poľná 1 Sebedražie Roman Slobodník
3.4.2024 Oenanthe oenanthe - Skaliarik sivý 1 Koš Roman Slobodník
3.4.2024 Charadrius dubius - Kulík riečny 3 Rosina Anton Makuka
3.4.2024 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 2 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Alopochen aegyptiaca - Húska štíhla 2 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Anser anser - Hus divá 4 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 4 Gbelce Jaroslav Dudík
3.4.2024 Anser anser - Hus divá 2 Gbelce Jaroslav Dudík
3.4.2024 Ardea alba - Beluša veľká 12 Gbelce Jaroslav Dudík
3.4.2024 Galerida cristata - Pipíška chochlatá 2 Sklabiná Peter Kušík
2.4.2024 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 1 Sklabiná Peter Kušík
2.4.2024 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Sklabiná Peter Kušík
3.4.2024 Larus cachinnans/michahellis - Čajka bielohlavá/žltonohá 1 Nedašovce Ivan Kňaze
3.4.2024 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 1 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Sterna hirundo - Rybár riečny 2 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
3.4.2024 Riparia riparia - Brehuľa hnedá 2 Kanianka Milan Hepner
3.4.2024 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.4.2024 Prunella modularis - Vrchárka modrá 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
2.4.2024   1 ex   Sebedražie   Roman Slobodník  
3.4.2024   1 ex   Koš   Roman Slobodník  
3.4.2024   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
3.4.2024   2 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   2 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   2 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   4 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   4 ex   Gbelce   Jaroslav Dudík  
3.4.2024   2 ex   Gbelce   Jaroslav Dudík  
3.4.2024   12 ex   Gbelce   Jaroslav Dudík  
3.4.2024   2 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
2.4.2024   1 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
2.4.2024   1 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
3.4.2024   1 ex   Nedašovce   Ivan Kňaze  
3.4.2024   1 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   1 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   2 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
3.4.2024   2 ex   Kanianka   Milan Hepner  
3.4.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.4.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
Tips - burger