Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
14.11.2022 Plectrophenax nivalis - Snehuľka severská 1 Horná Lehota Vložil: Roman Slobodník
14.11.2022 Picoides tridactylus - Ďubník trojprstý 1 Huty Iveta Dolná
15.11.2022 Bucephala clangula - Hlaholka severská 2 Prievidza Karol Šotnár
12.11.2022 Anser albifrons - Hus bieločelá 30 Čunovo Martina Špaček Weissová
14.11.2022 Bucephala clangula - Hlaholka severská 7 Gbely Miloslav Pavláček
14.11.2022 Anthus spinoletta - Ľabtuška vrchovská 1 Gbely Miloslav Pavláček
12.11.2022 Ardea alba - Beluša veľká 1 Čunovo Martina Špaček Weissová
14.11.2022 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Pukanec Michal Bagala
14.11.2022 Mergus merganser - Potápač veľký 2 Štúrovo Róbert Folk
11.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Revúcka Lehota Peter Ďurian
12.11.2022 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 2 Čunovo Martina Špaček Weissová
12.11.2022 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Čunovo Martina Špaček Weissová
12.11.2022 Turdus viscivorus - Drozd trskota 1 Čunovo Martina Špaček Weissová
13.11.2022 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Rosina Anton Makuka
12.11.2022 Gavia stellata - Potáplica malá 3 Šamorín Miloslav Mišík
12.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 1 Čunovo Miloslav Mišík a 2 ďalší
12.11.2022 Mergus serrator - Potápač prostredný 1 Kyselica Miloslav Mišík a 2 ďalší
12.11.2022 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Čunovo Miloslav Mišík a 2 ďalší
12.11.2022 Podiceps auritus - Potápka ušatá 2 Kyselica Miloslav Mišík a 2 ďalší
12.11.2022 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 2 Čunovo Martina Špaček Weissová
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
14.11.2022   1 ex   Horná Lehota   Vložil: Roman Slobodník  
14.11.2022   1 ex   Huty   Iveta Dolná  
15.11.2022   2 ex   Prievidza   Karol Šotnár  
12.11.2022   30 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
14.11.2022   7 ex   Gbely   Miloslav Pavláček  
14.11.2022   1 ex   Gbely   Miloslav Pavláček  
12.11.2022   1 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
14.11.2022   1 ex   Pukanec   Michal Bagala  
14.11.2022   2 ex   Štúrovo   Róbert Folk  
11.11.2022   1 ex   Revúcka Lehota   Peter Ďurian  
12.11.2022   2 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
12.11.2022   1 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
12.11.2022   1 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
13.11.2022   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
12.11.2022   3 ex   Šamorín   Miloslav Mišík  
12.11.2022   1 ex   Čunovo   Miloslav Mišík a 2 ďalší  
12.11.2022   1 ex   Kyselica   Miloslav Mišík a 2 ďalší  
12.11.2022   1 ex   Čunovo   Miloslav Mišík a 2 ďalší  
12.11.2022   2 ex   Kyselica   Miloslav Mišík a 2 ďalší  
12.11.2022   2 ex   Čunovo   Martina Špaček Weissová  
Tips - GPS