Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
19.11.2023 Melanitta nigra - Turpan čierny 1 Šoporňa Samuel Sádovský
19.11.2023 Turdus philomelos - Drozd plavý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
19.11.2023 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
17.11.2023 Milvus milvus - Haja červená 21 Kopčany Miloslav Pavláček
18.11.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
17.11.2023 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
16.11.2023 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
16.11.2023 Lophophanes cristatus - Sýkorka chochlatá 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
16.11.2023 Streptopelia decaocto - Hrdlička záhradná 26 Považská Bystrica Ivan Bartko
16.11.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 2 Kanianka Milan Hepner
15.11.2023 Circus cyaneus - Kaňa sivá 6 Klin nad Bodrogom Ervín Hrtan
15.11.2023 Falco columbarius - Sokol kobec 1 Trebišov Ervín Hrtan
14.11.2023 Pyrrhula pyrrhula - Hýľ obyčajný 3 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 26 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Poecile palustris - Sýkorka hôrna 1 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Picus viridis - Žlna zelená 2 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Pica pica - Straka obyčajná 5 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Periparus ater - Sýkorka uhliarka 1 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 1 Rosina Anton Makuka
14.11.2023 Emberiza citrinella - Strnádka obyčajná 2 Rosina Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
19.11.2023   1 ex   Šoporňa   Samuel Sádovský  
19.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
19.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
17.11.2023   21 ex   Kopčany   Miloslav Pavláček  
18.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
17.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
16.11.2023   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
16.11.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
16.11.2023   26 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
16.11.2023   2 ex   Kanianka   Milan Hepner  
15.11.2023   6 ex   Klin nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
15.11.2023   1 ex   Trebišov   Ervín Hrtan  
14.11.2023   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   26 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   5 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
14.11.2023   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
Tips - burger