Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
5.7.2024 Ciconia ciconia - Bocian biely 41 Dubnica nad Váhom Ivan Bartko
5.7.2024 Aquila heliaca - Orol kráľovský 3 Pezinok Štefan Granec
4.7.2024 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 14 Obeckov Peter Kušík
4.7.2024 Apus apus - Dážďovník obyčajný 30 Obeckov Vložil: Peter Kušík
4.7.2024 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Jablonec Štefan Granec
4.7.2024 Curruca nisoria - Penica jarabá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.7.2024 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 9 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.7.2024 Turdus viscivorus - Drozd trskota 8 Považská Bystrica Ivan Bartko
4.7.2024 Streptopelia turtur - Hrdlička poľná 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
3.7.2024 Merops apiaster - Včelárik zlatý 20 Sklabiná Peter Kušík
3.7.2024 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 2 Sklabiná Peter Kušík
3.7.2024 Asio flammeus - Myšiarka močiarna 1 Šurany Jozef Lengyel
2.7.2024 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
2.7.2024 - Únik zo zajatia 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
30.6.2024 Sterna hirundo - Rybár riečny 10 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
1.7.2024 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 2 Nimnica Ivan Bartko
1.7.2024 Anas crecca - Kačica chrapka 2 Nimnica Ivan Bartko
26.6.2024 Chroicocephalus ridibundus - Čajka smejivá 1 Liptovský Mikuláš Karol Duchoň
1.7.2024 Stercorarius longicaudus - Pomorník malý 1 Gabčíkovo Jozef Lengyel
1.7.2024 Sterna hirundo - Rybár riečny 4 Nimnica Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
5.7.2024   41 ex   Dubnica nad Váhom   Ivan Bartko  
5.7.2024   3 ex   Pezinok   Štefan Granec  
4.7.2024   14 ex   Obeckov   Peter Kušík  
4.7.2024   30 ex   Obeckov   Vložil: Peter Kušík  
4.7.2024   1 ex   Jablonec   Štefan Granec  
4.7.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.7.2024   9 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.7.2024   8 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
4.7.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
3.7.2024   20 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
3.7.2024   2 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
3.7.2024   1 ex   Šurany   Jozef Lengyel  
2.7.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
2.7.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
30.6.2024   10 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
1.7.2024   2 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
1.7.2024   2 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
26.6.2024   1 ex   Liptovský Mikuláš   Karol Duchoň  
1.7.2024   1 ex   Gabčíkovo   Jozef Lengyel  
1.7.2024   4 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
Tips - sorting