Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
2.2.2023 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
21.3.2023 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 2 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
22.3.2023 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
21.3.2023 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 1 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 2 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Turdus merula - Drozd čierny 4 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Sturnus vulgaris - Škorec obyčajný 4 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Poecile palustris - Sýkorka hôrna 3 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 200 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Larus cachinnans - Čajka bielohlavá 5 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 5 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Dryobates minor - Ďateľ malý 1 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 3 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 2 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 2 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Ardea cinerea - Volavka popolavá 35 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Anas platyrhynchos - Kačica divá 14 Žilina Anton Makuka
21.3.2023 Anas crecca - Kačica chrapka 6 Žilina Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
2.2.2023   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
21.3.2023   2 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
22.3.2023   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
21.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   4 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   4 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   200 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   35 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   14 ex   Žilina   Anton Makuka  
21.3.2023   6 ex   Žilina   Anton Makuka  
Tips - burger