Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
14.4.2024 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Trstené Peter Vrlík
14.4.2024 Hydroprogne caspia - Čegrava veľkozobá 1 Modra Štefan Granec
14.4.2024 Phylloscopus sibilatrix - Kolibiarik sykavý 1 Budmerice Štefan Granec
13.4.2024 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Terchová Braňo Matejovič
13.4.2024 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 7 Turie Anton Makuka
12.4.2024 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 1 Žilina Anton Makuka
12.4.2024 Garrulus glandarius - Sojka obyčajná 2 Žilina Anton Makuka
12.4.2024 Coccothraustes coccothraustes - Glezg obyčajný 3 Žilina Anton Makuka
13.4.2024 Troglodytes troglodytes - Oriešok obyčajný 2 Turie Anton Makuka
12.4.2024 Falco peregrinus - Sokol sťahovavý 1 Rosina Anton Makuka
13.4.2024 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 5 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
13.4.2024 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 5 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
13.4.2024 Clanga pomarina - Orol krikľavý 2 Suchá Hora Zbigniew Szwab
13.4.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Hladovka Zbigniew Szwab
13.4.2024 Ciconia ciconia - Bocian biely 2 Kamenný Most Ladislav Csiffáry
13.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Nána Ladislav Csiffáry
13.4.2024 Mareca strepera - Kačica chripľavka 4 Ľubá Ladislav Csiffáry
13.4.2024 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 2 Ľubá Ladislav Csiffáry
13.4.2024 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 5 Veľký Grob Peter Hrubala
13.4.2024 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Pusté Úľany Štefan Granec
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
14.4.2024   1 ex   Trstené   Peter Vrlík  
14.4.2024   1 ex   Modra   Štefan Granec  
14.4.2024   1 ex   Budmerice   Štefan Granec  
13.4.2024   1 ex   Terchová   Braňo Matejovič  
13.4.2024   7 ex   Turie   Anton Makuka  
12.4.2024   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
12.4.2024   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
12.4.2024   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
13.4.2024   2 ex   Turie   Anton Makuka  
12.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
13.4.2024   5 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
13.4.2024   5 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
13.4.2024   2 ex   Suchá Hora   Zbigniew Szwab  
13.4.2024   1 ex   Hladovka   Zbigniew Szwab  
13.4.2024   2 ex   Kamenný Most   Ladislav Csiffáry  
13.4.2024   1 ex   Nána   Ladislav Csiffáry  
13.4.2024   4 ex   Ľubá   Ladislav Csiffáry  
13.4.2024   2 ex   Ľubá   Ladislav Csiffáry  
13.4.2024   5 ex   Veľký Grob   Peter Hrubala  
13.4.2024   1 ex   Pusté Úľany   Štefan Granec  
Tips - burger