Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
10.9.2023 Zapornia parva - Chriašť malý 1 Lučenec Dušan Kerestúr
10.9.2023 Calidris alpina - Pobrežník obyčajný 1 Lučenec Dušan Kerestúr
10.9.2023 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 1 Lučenec Dušan Kerestúr
10.9.2023 Calidris canutus - Pobrežník hrdzavý 1 Šoporňa Peter Pristaš
9.9.2023 Prunella modularis - Vrchárka modrá 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Prunella modularis - Vrchárka modrá 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Poecile palustris - Sýkorka hôrna 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Picus viridis - Žlna zelená 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Parus major - Sýkorka veľká 3 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 18 Rosina Anton Makuka
9.9.2023 Muscicapa striata - Muchár sivý 1 Rosina Anton Makuka
9.9.2023 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 1 Divina Anton Makuka
6.9.2023 Falco subbuteo - Sokol lastovičiar 1 Žilina Anton Makuka
9.9.2023 Dryocopus martius - Tesár čierny 1 Divina Anton Makuka
9.9.2023 Dendrocopos major - Ďateľ veľký 1 Divina Anton Makuka
8.9.2023 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 9 Turie Anton Makuka
9.9.2023 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Divina Anton Makuka
8.9.2023 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 1 Veľká nad Ipľom Dušan Kerestúr
9.9.2023 Charadrius hiaticula - Kulík piesočný 1 Koš Roman Slobodník
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
10.9.2023   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
10.9.2023   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
10.9.2023   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
10.9.2023   1 ex   Šoporňa   Peter Pristaš  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   3 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   18 ex   Rosina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
6.9.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
8.9.2023   9 ex   Turie   Anton Makuka  
9.9.2023   1 ex   Divina   Anton Makuka  
8.9.2023   1 ex   Veľká nad Ipľom   Dušan Kerestúr  
9.9.2023   1 ex   Koš   Roman Slobodník  
Tips - GPS