Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
19.3.2023 Ciconia nigra - Bocian čierny 2 Šaštín - Stráže Erik Martinec
26.3.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 2 Záhorie Erik Martinec
26.3.2023 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 1 Studienka Erik Martinec
26.3.2023 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 5 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Vanellus vanellus - Cíbik chochlatý 4 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Charadrius dubius - Kulík riečny 4 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 9 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Tringa glareola - Kalužiak močiarny 1 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Tringa erythropus - Kalužiak tmavý 2 Radošovce Michal Baláž
26.3.2023 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Bajč Martin Hrabovszkí
26.3.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Dvory nad Žitavou Martin Hrabovszkí
26.3.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Dvory nad Žitavou Martin Hrabovszkí
26.3.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 1 Bešeňov Martin Hrabovszkí
26.3.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Bešeňov Martin Hrabovszkí
26.3.2023 Spinus spinus - Stehlík čížik 2 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Poecile palustris - Sýkorka hôrna 2 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Sitta europaea - Brhlík obyčajný 4 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Žilina Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
19.3.2023   2 ex   Šaštín - Stráže   Erik Martinec  
26.3.2023   2 ex   Záhorie   Erik Martinec  
26.3.2023   1 ex   Studienka   Erik Martinec  
26.3.2023   5 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   4 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   4 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   2 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   9 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   1 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   2 ex   Radošovce   Michal Baláž  
26.3.2023   1 ex   Bajč   Martin Hrabovszkí  
26.3.2023   2 ex   Dvory nad Žitavou   Martin Hrabovszkí  
26.3.2023   1 ex   Dvory nad Žitavou   Martin Hrabovszkí  
26.3.2023   1 ex   Bešeňov   Martin Hrabovszkí  
26.3.2023   1 ex   Bešeňov   Martin Hrabovszkí  
26.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   4 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
Tips - upload