Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.4.2024 Tringa glareola - Kalužiak močiarny 1 Udiča Ivan Bartko
22.4.2024 Podiceps auritus - Potápka ušatá 1 Ružiná Dušan Kerestúr
22.4.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
22.4.2024 Podiceps nigricollis - Potápka čiernokrká 6 Ružiná Dušan Kerestúr
21.4.2024 Perdix perdix - Jarabica poľná 2 Piešťany Braňo Matejovič
21.4.2024 Streptopelia turtur - Hrdlička poľná 1 Radošina Braňo Matejovič
21.4.2024 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 1 Radošina Braňo Matejovič
21.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Bajtava Ladislav Csiffáry
21.4.2024 Grus grus - Žeriav popolavý 1 Štúrovo Ladislav Csiffáry
20.4.2024 Ficedula albicollis - Muchárik bielokrký 5 Muráň Iveta Dolná
21.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 1 Pastuchov Andrej Sušienka
21.4.2024 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
20.4.2024 Saxicola rubicola - Pŕhľaviar čiernohlavý 1 Rosina Anton Makuka
20.4.2024 Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná 1 Rosina Anton Makuka
20.4.2024 Columba oenas - Holub plúžik 11 Rosina Anton Makuka
20.4.2024 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Rosina Anton Makuka
20.4.2024 Aythya ferina - Chochlačka sivá 3 Rosina Anton Makuka
20.4.2024 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Rosina Anton Makuka
19.4.2024 Upupa epops - Dudok chochlatý 2 Ladice Zoltan Mikle
20.4.2024 Sterna paradisaea - Rybár dlhochvostý 1 Jakubov Miloslav Mišík a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
23.4.2024   1 ex   Udiča   Ivan Bartko  
22.4.2024   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
22.4.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
22.4.2024   6 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
21.4.2024   2 ex   Piešťany   Braňo Matejovič  
21.4.2024   1 ex   Radošina   Braňo Matejovič  
21.4.2024   1 ex   Radošina   Braňo Matejovič  
21.4.2024   1 ex   Bajtava   Ladislav Csiffáry  
21.4.2024   1 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
20.4.2024   5 ex   Muráň   Iveta Dolná  
21.4.2024   1 ex   Pastuchov   Andrej Sušienka  
21.4.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
20.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.4.2024   11 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.4.2024   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.4.2024   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.4.2024   2 ex   Ladice   Zoltan Mikle  
20.4.2024   1 ex   Jakubov   Miloslav Mišík a 1 ďalší  
Tips - sorting