Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
17.1.2022 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 1 Rimavské Brezovo Ján Horčík
16.1.2022 Turdus viscivorus - Drozd trskota 1 Košice Jozef ILLÁR
18.1.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Divinka Anton Makuka
18.1.2022 Emberiza calandra - Strnádka lúčna 20 Záhorce Marian Mojžiš
18.1.2022 Alauda arvensis - Škovránok poľný 6 Záhorce Marian Mojžiš
18.1.2022 Strix aluco - Sova obyčajná 1 Stankovany Michal Baláž
18.1.2022 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 1 Švošov Michal Baláž
18.1.2022 Netta rufina - Hrdzavka potápavá 1 Hubová Michal Baláž
18.1.2022 Regulus ignicapilla - Králik ohnivohlavý 1 Podunajské Biskupice Ján Dobšovič
18.1.2022 Ardea alba - Beluša veľká 2 Plevník - Drienové Ivan Bartko
18.1.2022 Chroicocephalus ridibundus - Čajka smejivá 3 Bratislava - Staré mesto Richard Schnürmacher a 1 ďalší
18.1.2022 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Kostolec Ivan Bartko
18.1.2022 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Plevník - Drienové Ivan Bartko
18.1.2022 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Modra Štefan Granec
16.1.2022 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 3 Vinodol Karol Šotnár
16.1.2022 Passer montanus - Vrabec poľný 400 Vinodol Karol Šotnár
16.1.2022 Actitis hypoleucos - Kalužiačik malý 1 Bojnice Vladimír Šrank
17.1.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 5 Streda nad Bodrogom Ervín Hrtan
17.1.2022 Falco columbarius - Sokol kobec 1 Veľaty Ervín Hrtan
16.1.2022 Bucephala clangula - Hlaholka severská 22 Bešeňová Jaroslava Batková
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
17.1.2022   1 ex   Rimavské Brezovo   Ján Horčík  
16.1.2022   1 ex   Košice   Jozef ILLÁR  
18.1.2022   2 ex   Divinka   Anton Makuka  
18.1.2022   20 ex   Záhorce   Marian Mojžiš  
18.1.2022   6 ex   Záhorce   Marian Mojžiš  
18.1.2022   1 ex   Stankovany   Michal Baláž  
18.1.2022   1 ex   Švošov   Michal Baláž  
18.1.2022   1 ex   Hubová   Michal Baláž  
18.1.2022   1 ex   Podunajské Biskupice   Ján Dobšovič  
18.1.2022   2 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
18.1.2022   3 ex   Bratislava - Staré mesto   Richard Schnürmacher a 1 ďalší  
18.1.2022   1 ex   Kostolec   Ivan Bartko  
18.1.2022   1 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
18.1.2022   1 ex   Modra   Štefan Granec  
16.1.2022   3 ex   Vinodol   Karol Šotnár  
16.1.2022   400 ex   Vinodol   Karol Šotnár  
16.1.2022   1 ex   Bojnice   Vladimír Šrank  
17.1.2022   5 ex   Streda nad Bodrogom   Ervín Hrtan  
17.1.2022   1 ex   Veľaty   Ervín Hrtan  
16.1.2022   22 ex   Bešeňová   Jaroslava Batková  
Tips - upload