Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
6.11.2022 Alcedo atthis - Rybárik riečny 3 Zálesie Martina Špaček Weissová
12.11.2022 Mareca strepera - Kačica chripľavka 2 Vráble Vložil: Samuel Sádovský
24.11.2022 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Nová Dubnica Roman Slobodník
23.11.2022 Turdus viscivorus - Drozd trskota 1 Kamenica nad Hronom Vladimír Hošek
22.11.2022 Mareca strepera - Kačica chripľavka 8 Levice Michal Bagala
21.11.2022 Corvus frugilegus - Havran čierny 1527 Levice Michal Bagala
23.11.2022 Alopochen aegyptiaca - Húska štíhla 10 Kočovce Vlasto Opatovský
22.11.2022 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Šaľa Braňo Matejovič
20.11.2022 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Badín Michal Štúber
22.11.2022 Serinus serinus - Kanárik poľný 1 Koš Roman Slobodník
22.11.2022 Anser albifrons - Hus bieločelá 30 Koš Roman Slobodník
17.11.2022 Mergellus albellus - Potápač malý 2 Revúcka Lehota Iveta Dolná a 1 ďalší
22.11.2022 Corvus frugilegus - Havran čierny 60 Obeckov Peter Kušík
20.11.2022 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Sklabiná Peter Kušík
17.11.2022 Dryobates minor - Ďateľ malý 1 Olováry Peter Kušík
20.11.2022 Strix uralensis - Sova dlhochvostá 1 Horný Vadičov Vložil: Ján Záhradník
20.11.2022 Melanitta fusca - Turpan tmavý 1 Ružiná Dušan Kerestúr
20.11.2022 Gavia stellata - Potáplica malá 1 Ružiná Dušan Kerestúr
19.11.2022 Anas platyrhynchos - Kačica divá 40 Rosina Anton Makuka
20.11.2022 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 141 Veľký Čepčín Martin Dobrota
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
6.11.2022   3 ex   Zálesie   Martina Špaček Weissová  
12.11.2022   2 ex   Vráble   Vložil: Samuel Sádovský  
24.11.2022   1 ex   Nová Dubnica   Roman Slobodník  
23.11.2022   1 ex   Kamenica nad Hronom   Vladimír Hošek  
22.11.2022   8 ex   Levice   Michal Bagala  
21.11.2022   1527 ex   Levice   Michal Bagala  
23.11.2022   10 ex   Kočovce   Vlasto Opatovský  
22.11.2022   1 ex   Šaľa   Braňo Matejovič  
20.11.2022   1 ex   Badín   Michal Štúber  
22.11.2022   1 ex   Koš   Roman Slobodník  
22.11.2022   30 ex   Koš   Roman Slobodník  
17.11.2022   2 ex   Revúcka Lehota   Iveta Dolná a 1 ďalší  
22.11.2022   60 ex   Obeckov   Peter Kušík  
20.11.2022   1 ex   Sklabiná   Peter Kušík  
17.11.2022   1 ex   Olováry   Peter Kušík  
20.11.2022   1 ex   Horný Vadičov   Vložil: Ján Záhradník  
20.11.2022   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
20.11.2022   1 ex   Ružiná   Dušan Kerestúr  
19.11.2022   40 ex   Rosina   Anton Makuka  
20.11.2022   141 ex   Veľký Čepčín   Martin Dobrota  
Tips - burger