Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
2.8.2022 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Látky Ján Horčík
2.8.2022 Motacilla alba - Trasochvost biely 2 Látky Ján Horčík
2.8.2022 Tringa nebularia - Kalužiak sivý 1 Látky Ján Horčík
2.8.2022 Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný 2 Látky Ján Horčík
5.8.2022 Upupa epops - Dudok chochlatý 3 Hlohovec Andrej Sušienka
3.8.2022 Numenius arquata - Hvizdák veľký 3 Mikušovce Marian Mojžiš
5.8.2022 Curruca nisoria - Penica jarabá 1 Plevník - Drienové Ivan Bartko
5.8.2022 Jynx torquilla - Krutohlav hnedý 1 Plevník - Drienové Ivan Bartko
5.8.2022 Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný 3 Plevník - Drienové Ivan Bartko
3.8.2022 Chroicocephalus ridibundus - Čajka smejivá 17 Nimnica Ivan Bartko
3.8.2022 Spatula querquedula - Kačica chrapačka 4 Nimnica Ivan Bartko
3.8.2022 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 1 Nimnica Ivan Bartko
3.8.2022 Ardea alba - Beluša veľká 1 Nimnica Ivan Bartko
3.8.2022 Numenius arquata - Hvizdák veľký 6 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
3.8.2022 Upupa epops - Dudok chochlatý 6 Drahovce Braňo Matejovič
3.8.2022 Ardea alba - Beluša veľká 1 Nedožery - Brezany Milan Hepner
3.8.2022 Nycticorax nycticorax - Chavkoš nočný 3 Nimnica Ivan Bartko
2.8.2022 Acrocephalus melanopogon - Trsteniarik tamariškový 1 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
3.8.2022 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 86 Nimnica Ivan Bartko
31.7.2022 Delichon urbicum - Belorítka obyčajná 50 Terchová Braňo Matejovič
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
2.8.2022   1 ex   Látky   Ján Horčík  
2.8.2022   2 ex   Látky   Ján Horčík  
2.8.2022   1 ex   Látky   Ján Horčík  
2.8.2022   2 ex   Látky   Ján Horčík  
5.8.2022   3 ex   Hlohovec   Andrej Sušienka  
3.8.2022   3 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
5.8.2022   1 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
5.8.2022   1 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
5.8.2022   3 ex   Plevník - Drienové   Ivan Bartko  
3.8.2022   17 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
3.8.2022   4 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
3.8.2022   1 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
3.8.2022   1 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
3.8.2022   6 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
3.8.2022   6 ex   Drahovce   Braňo Matejovič  
3.8.2022   1 ex   Nedožery - Brezany   Milan Hepner  
3.8.2022   3 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
2.8.2022   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
3.8.2022   86 ex   Nimnica   Ivan Bartko  
31.7.2022   50 ex   Terchová   Braňo Matejovič  
Tips - sorting