Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
25.3.2023 Fringilla coelebs - Pinka obyčajná 5 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Cygnus olor - Labuť veľká 7 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 5 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Certhia familiaris - Kôrovník dlhoprstý 1 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Aythya fuligula - Chochlačka vrkočatá 17 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Ardea cinerea - Volavka popolavá 40 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Ardea alba - Beluša veľká 3 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Anas crecca - Kačica chrapka 5 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Aegithalos caudatus - Mlynárka dlhochvostá 3 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 4 Trnovec nad Váhom Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 3 Trnovec nad Váhom Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Himantopus himantopus - Šišila bocianovitá 1 Trnovec nad Váhom Martin Hrabovszkí
24.3.2023 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Okoč Karol Šotnár
25.3.2023 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 2 Ivančiná Ivan Borsík
25.3.2023 Spatula clypeata - Kačica lyžičiarka 1 Ivančiná Ivan Borsík
24.3.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Okoč Karol Šotnár
24.3.2023 Motacilla flava - Trasochvost žltý 1 Vrbovka Dušan Kerestúr
24.3.2023 Tringa totanus - Kalužiak červenonohý 2 Vrbovka Dušan Kerestúr
24.3.2023 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 13 Vrbovka Dušan Kerestúr
24.3.2023 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 1 Vrbovka Dušan Kerestúr
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
25.3.2023   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   7 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   17 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   40 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   5 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   4 ex   Trnovec nad Váhom   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   3 ex   Trnovec nad Váhom   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   1 ex   Trnovec nad Váhom   Martin Hrabovszkí  
24.3.2023   1 ex   Okoč   Karol Šotnár  
25.3.2023   2 ex   Ivančiná   Ivan Borsík  
25.3.2023   1 ex   Ivančiná   Ivan Borsík  
24.3.2023   1 ex   Okoč   Karol Šotnár  
24.3.2023   1 ex   Vrbovka   Dušan Kerestúr  
24.3.2023   2 ex   Vrbovka   Dušan Kerestúr  
24.3.2023   13 ex   Vrbovka   Dušan Kerestúr  
24.3.2023   1 ex   Vrbovka   Dušan Kerestúr  
Tips - burger