Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
25.11.2023 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
25.11.2023 Buteo lagopus - Myšiak severský 2 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
25.11.2023 Buteo buteo - Myšiak hôrny 1 Hladovka Zbigniew Szwab
25.11.2023 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 5 Suchá Hora Vložil: Zbigniew Szwab
23.11.2023 Mareca strepera - Kačica chripľavka 6 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík
23.11.2023 Mergus merganser - Potápač veľký 54 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík
23.11.2023 Mareca penelope - Kačica hvizdárka 4 Liptovský Mikuláš Ivan Borsík
25.11.2023 Asio otus - Myšiarka ušatá 3 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
25.11.2023 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Koš Milan Hepner
24.11.2023 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
24.11.2023 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Kanianka Milan Hepner
24.11.2023 Mergus merganser - Potápač veľký 4 Kanianka Milan Hepner
23.11.2023 Milvus milvus - Haja červená 1 Vlčany Roman Slobodník
23.11.2023 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Šaľa Roman Slobodník
23.11.2023 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Vlčany Roman Slobodník a 1 ďalší
23.11.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
22.11.2023 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Čalovec Roman Slobodník a 1 ďalší
22.11.2023 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Čalovec Roman Slobodník a 1 ďalší
23.11.2023 Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná 1 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
23.11.2023 Panurus biarmicus - Fúzatka trstinová 16 Dolný Štál Roman Slobodník a 1 ďalší
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
25.11.2023   1 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
25.11.2023   2 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
25.11.2023   1 ex   Hladovka   Zbigniew Szwab  
25.11.2023   5 ex   Suchá Hora   Vložil: Zbigniew Szwab  
23.11.2023   6 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík  
23.11.2023   54 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík  
23.11.2023   4 ex   Liptovský Mikuláš   Ivan Borsík  
25.11.2023   3 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
25.11.2023   1 ex   Koš   Milan Hepner  
24.11.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
24.11.2023   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
24.11.2023   4 ex   Kanianka   Milan Hepner  
23.11.2023   1 ex   Vlčany   Roman Slobodník  
23.11.2023   1 ex   Šaľa   Roman Slobodník  
23.11.2023   1 ex   Vlčany   Roman Slobodník a 1 ďalší  
23.11.2023   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
22.11.2023   1 ex   Čalovec   Roman Slobodník a 1 ďalší  
22.11.2023   1 ex   Čalovec   Roman Slobodník a 1 ďalší  
23.11.2023   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
23.11.2023   16 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník a 1 ďalší  
Tips - upload