Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
17.1.2022 Troglodytes troglodytes - Oriešok obyčajný 1 Modra Štefan Granec
16.1.2022 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Budmerice Štefan Granec
17.1.2022 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Kľače Ivan Bartko
17.1.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 2 Kľače Ivan Bartko
16.1.2022 Podiceps grisegena - Potápka červenokrká 1 Petržalka Pitó Andor a 1 ďalší
16.1.2022 Aythya marila - Chochlačka morská 1 Šamorín Pitó Andor a 1 ďalší
17.1.2022 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Lazany Milan Hepner
15.1.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Divinka Vložil: Anton Makuka
15.1.2022 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Divinka Anton Makuka
15.1.2022 Asio otus - Myšiarka ušatá 1 Obeckov Peter Kušík
16.1.2022 Passer montanus - Vrabec poľný 15 Štúrovo Róbert Folk
16.1.2022 Chloris chloris - Zelienka obyčajná 2 Štúrovo Róbert Folk
16.1.2022 Lanius excubitor - Strakoš veľký 1 Tŕnie Jaroslav Vlčko
16.1.2022 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Dolný Harmanec Martin Dobrota
15.1.2022 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 2 Nováky Vladimír Šrank
16.1.2022 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Zvolen Pavel Blaško
16.1.2022 Branta ruficollis - Bernikla červenokrká 1 Zohor Miloslav Mišík a 3 ďalší
16.1.2022 Branta leucopsis - Bernikla bielolíca 11 Zohor Miloslav Mišík a 3 ďalší
15.1.2022 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Šahy Ivan Gajdács
16.1.2022 Dendrocopos leucotos - Ďateľ bielochrbtý 1 Muránska Huta Iveta Dolná
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
17.1.2022   1 ex   Modra   Štefan Granec  
16.1.2022   1 ex   Budmerice   Štefan Granec  
17.1.2022   1 ex   Kľače   Ivan Bartko  
17.1.2022   2 ex   Kľače   Ivan Bartko  
16.1.2022   1 ex   Petržalka   Pitó Andor a 1 ďalší  
16.1.2022   1 ex   Šamorín   Pitó Andor a 1 ďalší  
17.1.2022   1 ex   Lazany   Milan Hepner  
15.1.2022   1 ex   Divinka   Vložil: Anton Makuka  
15.1.2022   1 ex   Divinka   Anton Makuka  
15.1.2022   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
16.1.2022   15 ex   Štúrovo   Róbert Folk  
16.1.2022   2 ex   Štúrovo   Róbert Folk  
16.1.2022   1 ex   Tŕnie   Jaroslav Vlčko  
16.1.2022   1 ex   Dolný Harmanec   Martin Dobrota  
15.1.2022   2 ex   Nováky   Vladimír Šrank  
16.1.2022   1 ex   Zvolen   Pavel Blaško  
16.1.2022   1 ex   Zohor   Miloslav Mišík a 3 ďalší  
16.1.2022   11 ex   Zohor   Miloslav Mišík a 3 ďalší  
15.1.2022   1 ex   Šahy   Ivan Gajdács  
16.1.2022   1 ex   Muránska Huta   Iveta Dolná  
Tips - burger