Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
26.3.2023 Sitta europaea - Brhlík obyčajný 4 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Phylloscopus collybita - Kolibiarik čipčavý 1 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Hirundo rustica - Lastovička obyčajná 2 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Erithacus rubecula - Červienka obyčajná 1 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Dryobates minor - Ďateľ malý 1 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Alcedo atthis - Rybárik riečny 1 Žilina Anton Makuka
26.3.2023 Pandion haliaetus - Kršiak rybár 1 Laskár Martin Dobrota
25.3.2023 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
25.3.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 10 Veľký Grob Štefan Granec
24.3.2023 Grus grus - Žeriav popolavý 7 Nové Zámky Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Serinus serinus - Kanárik poľný 2 Komoča Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Ciconia ciconia - Bocian biely 1 Komoča Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Selice Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Circus aeruginosus - Kaňa močiarna 1 Jatov Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Sturnus vulgaris - Škorec obyčajný 2 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Picus canus - Žlna sivá 1 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Palárikovo Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 60 Žilina Anton Makuka
25.3.2023 Remiz pendulinus - Kúdeľníčka lužná 1 Trnovec nad Váhom Martin Hrabovszkí
25.3.2023 Parus major - Sýkorka veľká 3 Žilina Anton Makuka
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
26.3.2023   4 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
26.3.2023   1 ex   Laskár   Martin Dobrota  
25.3.2023   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
25.3.2023   10 ex   Veľký Grob   Štefan Granec  
24.3.2023   7 ex   Nové Zámky   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   2 ex   Komoča   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   1 ex   Komoča   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   1 ex   Selice   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   1 ex   Jatov   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   2 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   1 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   1 ex   Palárikovo   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   60 ex   Žilina   Anton Makuka  
25.3.2023   1 ex   Trnovec nad Váhom   Martin Hrabovszkí  
25.3.2023   3 ex   Žilina   Anton Makuka  
Tips - sorting