Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
17.5.2024 Chlidonias niger - Čorík čierny 5 Malé Zálužie Braňo Matejovič
9.5.2024 Picus viridis - Žlna zelená 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
17.5.2024 Recurvirostra avosetta - Šabliarka modronohá 1 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
17.5.2024 Sterna hirundo - Rybár riečny 3 Liptovský Mikuláš Peter Vrlík
16.5.2024 Aquila chrysaetos - Orol skalný 1 Dolný Lieskov Ivan Bartko
13.5.2024 Charadrius dubius - Kulík riečny 5 Udiča Ivan Bartko
11.5.2024 Falco tinnunculus - Sokol myšiar 6 Nová Ves nad Žitavou Rene Streicher
15.5.2024 Strix uralensis - Sova dlhochvostá 3 Prievidza Karol Šotnár
16.5.2024 Ciconia nigra - Bocian čierny 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
16.5.2024 Pernis apivorus - Včelár lesný 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
16.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Cinobaňa Tomáš Karlík
16.5.2024 Cinclus cinclus - Vodnár potočný 1 Dolný Lieskov Ivan Bartko
15.5.2024 Muscicapa striata - Muchár sivý 4 Považská Bystrica Ivan Bartko
15.5.2024 Ficedula parva - Muchárik malý 1 Muráň Iveta Dolná
15.5.2024 Hippolais icterina - Sedmohlások obyčajný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
15.5.2024 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
15.5.2024 Curruca communis - Penica obyčajná 3 Považská Bystrica Ivan Bartko
15.5.2024 Zapornia parva - Chriašť malý 3 Poltár Dušan Kerestúr
14.5.2024 Otus scops - Výrik lesný 1 Veľká nad Ipľom Dušan Kerestúr
15.5.2024 Tringa ochropus - Kalužiak perlavý 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
17.5.2024   5 ex   Malé Zálužie   Braňo Matejovič  
9.5.2024   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
17.5.2024   1 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
17.5.2024   3 ex   Liptovský Mikuláš   Peter Vrlík  
16.5.2024   1 ex   Dolný Lieskov   Ivan Bartko  
13.5.2024   5 ex   Udiča   Ivan Bartko  
11.5.2024   6 ex   Nová Ves nad Žitavou   Rene Streicher  
15.5.2024   3 ex   Prievidza   Karol Šotnár  
16.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
16.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
16.5.2024   1 ex   Cinobaňa   Tomáš Karlík  
16.5.2024   1 ex   Dolný Lieskov   Ivan Bartko  
15.5.2024   4 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
15.5.2024   1 ex   Muráň   Iveta Dolná  
15.5.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
15.5.2024   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
15.5.2024   3 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
15.5.2024   3 ex   Poltár   Dušan Kerestúr  
14.5.2024   1 ex   Veľká nad Ipľom   Dušan Kerestúr  
15.5.2024   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
Tips - sorting