Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
19.11.2022 Corvus frugilegus - Havran čierny 129 Žilina Anton Makuka
19.11.2022 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 29 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Carduelis carduelis - Stehlík obyčajný 38 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 50 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Turdus iliacus - Drozd červenkavý 2 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Cyanistes caeruleus - Sýkorka belasá 1 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Corvus corax - Krkavec čierny 4 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Phasianus colchicus - Bažant obyčajný 3 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Buteo buteo - Myšiak hôrny 2 Rosina Anton Makuka
19.11.2022 Pica pica - Straka obyčajná 8 Rosina Anton Makuka
17.11.2022 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 6 Vlachy Pavel Blaško
19.11.2022 Turdus pilaris - Drozd čvíkota 20 Petržalka Ivan Bartko
19.11.2022 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Vlachy Pavel Blaško
19.11.2022 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Vlachy Pavel Blaško
13.11.2022 Mareca strepera - Kačica chripľavka 1 Kanianka Milan Hepner
19.11.2022 Bucephala clangula - Hlaholka severská 6 Liptovský Mikuláš Pavel Blaško
19.11.2022 Gavia arctica - Potáplica stredná 2 Liptovský Mikuláš Pavel Blaško
19.11.2022 Aquila heliaca - Orol kráľovský 1 Krušovce Roman Slobodník a 1 ďalší
19.11.2022 Phoenicurus ochruros - Žltochvost domový 1 Urmince Roman Slobodník a 1 ďalší
19.11.2022 Dendrocopos syriacus - Ďateľ hnedkavý 1 Dunajská Streda Karol Šotnár
 Dátum Deň Druh Počet Obec Vyplnil
19.11.2022   129 ex   Žilina   Anton Makuka  
19.11.2022   29 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   38 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   50 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   1 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   4 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   3 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   2 ex   Rosina   Anton Makuka  
19.11.2022   8 ex   Rosina   Anton Makuka  
17.11.2022   6 ex   Vlachy   Pavel Blaško  
19.11.2022   20 ex   Petržalka   Ivan Bartko  
19.11.2022   1 ex   Vlachy   Pavel Blaško  
19.11.2022   1 ex   Vlachy   Pavel Blaško  
13.11.2022   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
19.11.2022   6 ex   Liptovský Mikuláš   Pavel Blaško  
19.11.2022   2 ex   Liptovský Mikuláš   Pavel Blaško  
19.11.2022   1 ex   Krušovce   Roman Slobodník a 1 ďalší  
19.11.2022   1 ex   Urmince   Roman Slobodník a 1 ďalší  
19.11.2022   1 ex   Dunajská Streda   Karol Šotnár  
Tips - GPS