DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
11.11.2021 Cygnus olor - Labuť veľká 5 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Cygnus olor - Labuť veľká 70 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Ardea cinerea - Volavka popolavá 14 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 10 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 2 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Mergus merganser - Potápač veľký 1 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Bucephala clangula - Hlaholka severská 2 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Bucephala clangula - Hlaholka severská 1 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Aythya ferina - Chochlačka sivá 2 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Aythya ferina - Chochlačka sivá 5 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 3 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 1 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Anas platyrhynchos - Kačica divá 350 Krpeľany Pavel Bergmann
11.11.2021 Larus cachinnans/michahellis - Čajka bielohlavá/žltonohá 500 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Fulica atra - Lyska čierna 150 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Cygnus olor - Labuť veľká 21 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Ardea cinerea - Volavka popolavá 2 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Phalacrocorax carbo - Kormorán veľký 24 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Podiceps cristatus - Potápka chochlatá 2 Vlachy Pavel Bergmann
11.11.2021 Bucephala clangula - Hlaholka severská 22 Vlachy Pavel Bergmann
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
11.11.2021   5 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   70 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   14 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   10 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   5 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   3 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   1 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   350 ex   Krpeľany   Pavel Bergmann  
11.11.2021   500 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   150 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   21 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   24 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   2 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
11.11.2021   22 ex   Vlachy   Pavel Bergmann  
Tips - GPS