DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
7.12.2021 Anas platyrhynchos - Kačica divá 1 Piešťany Peter Kalivoda
7.12.2021 Pluvialis apricaria - Kulík zlatý 1 Mikušovce Marian Mojžiš
7.12.2021 Anas acuta - Kačica ostrochvostá 3 Mikušovce Marian Mojžiš
12.6.2012 Tyto alba - Plamienka driemavá 1 Dolný Štál Roman Slobodník
4.12.2021 Asio flammeus - Myšiarka močiarna 1 Obeckov Peter Kušík
4.12.2021 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Lučenec Dušan Kerestúr
6.12.2021 Alcedo atthis - Rybárik riečny 2 Považská Bystrica Ivan Bartko
5.12.2021 Mergus merganser - Potápač veľký 21 Považská Bystrica Ivan Bartko
5.12.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 5 Považská Bystrica Ivan Bartko
12.6.2009 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Veľký Grob Pavol Valachovič
12.6.2009 Buteo lagopus - Myšiak severský 1 Veľký Grob Pavol Valachovič
28.11.2021 Lymnocryptes minimus - Močiarnička tichá 2 Lučenec Marian Mojžiš
4.12.2021 Larus cachinnans - Čajka bielohlavá 1 Štúrovo Ladislav Csiffáry
5.12.2021 Parus palustris - Sýkorka hôrna 1 Prievidza Roman Slobodník
5.12.2021 Motacilla cinerea - Trasochvost horský 1 Kanianka Milan Hepner
2.12.2021 Anser albifrons - Hus bieločelá 2000 Trnovec nad Váhom Martin Hrabovszkí
29.11.2021 Circus cyaneus - Kaňa sivá 1 Rusovce Roman Slobodník
29.11.2021 Sturnus vulgaris - Škorec obyčajný 1 Rusovce Roman Slobodník
4.12.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Dobrohošť Martin Balog
3.12.2021 Accipiter gentilis - Jastrab veľký 1 Obeckov Peter Kušík
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
7.12.2021   1 ex   Piešťany   Peter Kalivoda  
7.12.2021   1 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
7.12.2021   3 ex   Mikušovce   Marian Mojžiš  
12.6.2012   1 ex   Dolný Štál   Roman Slobodník  
4.12.2021   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
4.12.2021   1 ex   Lučenec   Dušan Kerestúr  
6.12.2021   2 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
5.12.2021   21 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
5.12.2021   5 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
12.6.2009   1 ex   Veľký Grob   Pavol Valachovič  
12.6.2009   1 ex   Veľký Grob   Pavol Valachovič  
28.11.2021   2 ex   Lučenec   Marian Mojžiš  
4.12.2021   1 ex   Štúrovo   Ladislav Csiffáry  
5.12.2021   1 ex   Prievidza   Roman Slobodník  
5.12.2021   1 ex   Kanianka   Milan Hepner  
2.12.2021   2000 ex   Trnovec nad Váhom   Martin Hrabovszkí  
29.11.2021   1 ex   Rusovce   Roman Slobodník  
29.11.2021   1 ex   Rusovce   Roman Slobodník  
4.12.2021   1 ex   Dobrohošť   Martin Balog  
3.12.2021   1 ex   Obeckov   Peter Kušík  
Tips - sorting