DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil Obsah
23.11.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Veľká nad Ipľom Dušan Kerestúr
23.11.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Panické Dravce Dušan Kerestúr
22.11.2021 Fringilla montifringilla - Pinka severská (ikavec) 5000 Dolný Štál Karol Šotnár
23.11.2021 Sylvia atricapilla - Penica čiernohlavá 1 Kamenica nad Hronom Vladimír Hošek
22.11.2021 Carduelis spinus - Stehlík čížik 5 Považská Bystrica Ivan Bartko
22.11.2021 Accipiter nisus - Jastrab krahulec 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
20.11.2021 Egretta alba - Beluša veľká 36 Ňárad Karol Šotnár
18.11.2021 Egretta alba - Beluša veľká 56 Gabčíkovo Karol Šotnár
21.11.2021 Gallinago gallinago - Močiarnica mekotavá 1 Liptovské Sliače Michal Likavčan
21.11.2021 Rallus aquaticus - Chriašteľ vodný 1 Považská Bystrica Ivan Bartko
20.11.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 2 Ružiná Pavel Blaško
20.11.2021 Alcedo atthis - Rybárik riečny 1 Koš Milan Hepner
18.11.2021 Cygnus columbianus - Labuť malá 5 Vysoká pri Morave Tomas Tedla
19.11.2021 Haliaeetus albicilla - Orliak morský 1 Udiča Ivan Bartko
19.11.2021 Egretta alba - Beluša veľká 7 Udiča Ivan Bartko
19.11.2021 Anas penelope - Kačica hvizdárka 1 Udiča Ivan Bartko
19.11.2021 Anas crecca - Kačica chrapka 30 Udiča Ivan Bartko
16.11.2021 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Blatnica Martin Dobrota
13.11.2021 Tichodroma muraria - Murárik červenokrídly 1 Kostolec Martin Dobrota
18.11.2021 Turdus pilaris - Drozd čvíkotavý 2 Obeckov Peter Kušík
DátumDeň Druh Počet Obec Vyplnil
23.11.2021   1 ex   Veľká nad Ipľom   Dušan Kerestúr  
23.11.2021   1 ex   Panické Dravce   Dušan Kerestúr  
22.11.2021   5000 ex   Dolný Štál   Karol Šotnár  
23.11.2021   1 ex   Kamenica nad Hronom   Vladimír Hošek  
22.11.2021   5 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
22.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
20.11.2021   36 ex   Ňárad   Karol Šotnár  
18.11.2021   56 ex   Gabčíkovo   Karol Šotnár  
21.11.2021   1 ex   Liptovské Sliače   Michal Likavčan  
21.11.2021   1 ex   Považská Bystrica   Ivan Bartko  
20.11.2021   2 ex   Ružiná   Pavel Blaško  
20.11.2021   1 ex   Koš   Milan Hepner  
18.11.2021   5 ex   Vysoká pri Morave   Tomas Tedla  
19.11.2021   1 ex   Udiča   Ivan Bartko  
19.11.2021   7 ex   Udiča   Ivan Bartko  
19.11.2021   1 ex   Udiča   Ivan Bartko  
19.11.2021   30 ex   Udiča   Ivan Bartko  
16.11.2021   1 ex   Blatnica   Martin Dobrota  
13.11.2021   1 ex   Kostolec   Martin Dobrota  
18.11.2021   2 ex   Obeckov   Peter Kušík  
Tips - burger