Vodné vtáctvo Liptovskej Mary a okolia v r. 1975 - 2004

vrlikPrehľad pozorovaní vodného a na vodu viazaného vtáctva vodnej nádrže Liptovská Mara a okolia v období rokov 1975 - 2004. U druhov , ktoré som nezistil ja udávam mená pozorovateľov osobitne, u bežných druhov sú len všeobecné poznámky, u vzácnych všetky pozorovania.

 

 

 

VN Liptovská Mara od priehradného múru, foto: F. Bednár

IMG_3125

 

1. Gavia arctica – pravidelný migrant, zistený hlavne na jesennom ťahu v počte do 10 ex., vzácne aj v zimných mesiacoch  napr. 1.12.1989, 2.2.2001 – 1 ex. pri priehradnom múre , zaujímavý výskyt  1 ex. 15.5.1995 / poranený?, šat pre zlé svetelné podm.neurčený, potáplica sa aj pekne ozývala.../

2. Gavia stellata – pravidelný migrant, menej častý ako predchádzajúci druh, maximum 4 exempláre mám z 10.11.1995

3. Podiceps auritus –  vzácne v jesennom a zimnom období 1 ex. 4.1.95 a 27.10 2001 3 ex. 

4. Podiceps cristatus zriedkavý hniezdič, drvivá väčšina hniezd je zničená na jar vlnobitím a kolísaním vodnej hladiny...Napr. v r. 2004 z asi 5- 7 hniezdiacich párov vo východnej časti priehrady vyhniezdil jediný pár / dve mláďatá kŕmené rodičmi ešte v auguste/. Veľmi zaujímavý je zimný výskyt veľkého kŕdľa potápok chochlatých v r. 2001. V januári a februári sme tu narátali okolo 270 exemplárov!!!

5. Podiceps griseigena – pravidelný migrant, vzácny hibernant, max. 8ex. 17.1 až 1.2.1985 zimovala 1 potápka červenokrká na Váhu v L. Mikuláši, tohto jedinca sme s Ivanom Borsíkom dokonca chytili, keď jedno ráno primrzla k ľadu...

6. Podiceps nigricollis – pravidelný migrant, najčastejšie videný na jarnom ťahu napr. apríl , max. 19 ex.

7. Tachybaptus ruficollis – pravidelný migrant a hibernant / najmä na Váhu pri vtoku do priehrady/

8. Phalacrocorax carbo – prvý krát zistený v marci 1985, odvtedy čoraz častejší výskyt aj vo väčších počtoch, max. cca 300 ex..V posledných 2 rokoch zistené zimovanie v okolí Bešenovskej nádrže.

9. Anser albifrons – pravidelne na migrácii na jar i jeseň, vzácne zistená v zimnom období 27.1.2001 – 3 ex. pri salaši Dechtáre  a 1 ex. v kŕdliku A. fabalis 20.12.98 pri L. Trnovci na ozimine.

10. Anser anser – zriedkavý migrant v malých počtoch, napr. 6.10.2004 – 1 ex. na poli pri L. Ondrašovej, alebo na jeseň 2004 odpočíva 1 ex. na ostrovčeku pri Vtáčom ostrove.

11. Anser erythropus – druh zistili v r. 1976 Darola a Karč v počte 5 ex.

12. Anser fabalis pravidelne na jarnom a jesennom ťahu, je najčastejšia a najpočetnejšia z husí 

13. Branta ruficollis raritný výskyt 1 jedinca v odpočívajúcom kŕdli 15 ex. Anser fabalis na ostrovčeku priehrady som zistil 8.5.1991  /schválené SFK/. Nebola nijako označená.

14. Cygnus cygnus   ad. 1ex– zistená 21.12.85, 23.192 1 ad. a 1 subadult Váh pri Okoličnom- boli tu v blízkosti kŕdľa C.olor asi 2 týždne / fotodokumentácia/. Od 7.12.93 cca 2 mesiace sa pri Bešenovskej nádrži zdržovali 2 adultné ex. /pásli sa často na ozimine/

15. Cygnus olor – 1. hniezdenie v regióne Liptova som doložil v máji 1998 ,kedy som našiel ich čerstvo postavené hniezdo  na naplavenom dreve po povodniach /  bolo postavané z naplavených konárov!/.Toto hniezdenie aj hniezdenie v ďalších 2 rokoch bolo k vôli neustále prudko kolísajúcej hladine  neúspešné. Až v r.2001 úspešne vyviedol tento pár 5 mláďat , keď sa premiestnil na rybník v Okoličnom. Zaujímavosťou bolo, že samec bol okrúžkovaný poľským krúžkom, pochádzal od Katowíc. V r. 2003 sme s Ing. Mikulášom Hančinom na Váhu v L. Mikuláši našli zimujúcu labuť so Slovinským krúžkom – prelet okolo  1000 km...  hlasenie neprislo...

16. Anas acuta Pravidelne sa vyskytuje na jesennom a najpočetnejšie na jarnom ťahu, max.19 ex., vzácne zistená v zim. odobí  3.1.95 - 1 samica pri vtoku Váhu do priehrady. 

17. Anas clypeata  Pravidelne na jar. A jesennom ťahu, maximum 52 ex. som v apríli pozoroval v Gôtovanskej zátoke . Napr. 3.11.2001 – 7 ex.

18. Anas crecca Migruje, zimuje.

19. Anas penelope Migruje, zimuje. Denné maximum som zistil na rybníku v Okoličnom 45 - 52 ex.

20. Anas platyrhynchos Hniezdi,migruje,zimuje.

21. Anas strepera – Pravidelný migrant, vzácne zimuje, napr. v Sielnickej zátoke 6.1.2001 – 2 samce.

22. Anas querquedula Pravidelný migrant, nezimuje. 

23. Aythya ferina Pravidelný migrant, vzácnejšie zimuje. 

24. Aythya fuligula Pravidelný hniezdič v počte asi 15 párov. Hniezda sú stavané vždy na ostrovoch, skryté vo vegetácii, často v tesnej blízkosti hniezd Sterna hirundo a Larus ridibundus. Hlavne v posledných rokoch je zisťovaná častejšie v zimných mesiacoch aj desiatky kusov.

25. Aythya marila  Zistená v decembri 1985- 4-5 ex. pri Ráztokách. 

26. Aythya nyroca Zistená na jesennom ťahu, pol. októbra 1985- 2ex., presny zaznam sa stratil...

27.Tadorna ferruginea – Zaujímavý výskyt páru týchto kazariek som zistil z 6.12.2002. Ako sa zistilo neskôr, vtáky s veľkou pravdepodobnosťou pochádzali z polodivokého chovu istého občana z Vyšného Kubína, ktorý údajne každoročne vypúšťa do prírody niekoľko mláďat...

28.Tadorna tadorna 4 pozorovania, od apríla do mája, napr. 6.5.1985- pár, 17.4. 1992 – 1 ex., 19.4.98- 1 ex., apríl 2003  1 samec / fotodokumentovaný/ 

29. Mergus albellus Každoročne zistený od októbra do apríla, maximum do 20 ex.

30. Mergus merganser Posledné roky je čoraz častejší a početnejší najma v zimnom obd., z F. Bednárom sme denné maximum 65- 70 ex. narátali 17.2.2001 

31. Mergus serrator – Zistený 24.12.1985 – 1 ex. a 30.11.2000 - 1 ex.

32.Melanitta fusca – Viac krát zistený v jesennom a zimnom období, maximum 7 ex., napr. 30.12.1985 – 5 ex.

33. Melanitta nigra – Zistený len v zime 1985, kedy som pri 1. móle pri Ráztokách pozoroval 4 samice / resp. juvenily/ 

34. Bucephala clangula – Pravidelne a početne na ťahu,v desiatkach zimuje

35. Clangula hiemalis –  Max. 7 ex. zistených 21.12.1985

36.Somateria mollissima druh zistil na L Mare Ferianc a na Bešeňovskej nádrži 1 samicu Karč 

37.Ardea cinerea – od r. 1985 pravidelne hniezdi v lokalite pri L. Sielnici na boroviciach, v súčasnosti už okolo 30 párov

38. Ardea purpurea – zistil som ju 3x , 15.4.1985 1 letiaci ex. pri Ivachnianskom luhu /aj Bílek a Murin/, 29.8.1996- 2 ex. pri L. Ondrašovej , 9.5.1998 – 1 ex. na odkalisku pri Palúdzke

39. Ciconia ciconia Hniezdi v okolí priehrady na stĺpoch s podložkami v počte 4- 6 párov.

40. Ciconia nigra Pomerne vzácne pozorovaný v období ťahu, jediné pozorovanie zý hniezdnej doby mám z Beňušovskej zátoky, kde zaleteli pravdepodobne 2 vtáky zo Suchej doliny, kde predpokladám ich hniezdenie

41. Botaurus stellaris Jediné pozorovanie mám z breh. porastov potoka Mútnik  / prítok L.Mary/  kde sa 1 ex. zdržiaval v lete 1975

42. Ixobrychus minutus unikátne hniezdenie sa podarilo preukázať 20.7.2004, nadmorská výška 568 m n. m..Ide o najvyššie položené hniezdisko na Slovensku... Hniezdo som našiel v malom močiari s porastom trste obyčajnej a pálky širokolistej . Min. 4 mláďatá vo veku asi 10 dní boli už rozlezené v tesnej blízkosti hniezda. Okolo bola 1 m vysoká hladina vody.

43. Egretta alba V posledných rokoch zisťovaná takmer každoročne, asi ide o vtáky pochádzajúce z východného Slovenska, resp. Polska. Maximum 11 ex. som zdokumentoval na video 14.12.1993 v Beňušovskej zátoke.

44. Egretta garzetta – 4 výskyty : 4.7.1989 – 2 ex. pri L. Ondrašovej / boli tam 2 týždne/, 7.8.1995 – 1 ex. spolu s volavkami popolavými v Galovanskej zátoke,11. mája 2002 – 1 ex. v svadobnom šate v Beňušovskej zátoke a  koncom októbra ! 2004 sa zdržovali 2 ex. na ostrovčekoch pri vtoku Váhu do priehrady

45. Nycticorax nyctocorax – jediný výskyt 2 subad. ex. v apríli 1989 v Galovanskej zátoke

46. Ardeola ralloides prvý výskyt tohto druhu v Liptove som zistil 20. 6.2004 na močiari v blízkosti L. Mary, kedy som v podvečerných hodinách vyplašil 1 svetložlto sfarbený ex. Ten po vyplašení preletel na 250 m vzdialený ostrovček priehrady, kde prisadol na vŕbu.

47. Platalea leucorodia zatiaľ jediné pozorovanie 1 ex. mám z 19.4.1991 – 1 vyfarbený ex. loví počas slabého sneženia! v plytčine východnej časti L.Mary

48. Plegadis falcinellus prvý fotograficky zdokumentovaný výskyt z Liptova mám z 14.4.2002, kedy som zastihol párik ibisovcov na bahnitej plytčine priehrady. Zdržali sa tu cca 2,5 hod a po vykrúžení do výšky niekoľko 100 m odleteli smerom na východ. Výskyt bol publikovaný v Ochrane  prírody SR č.2/2002 /schválený SFK/

49. Haliaetus albicilla – pravidelne zisťovaný druh v mesiacoch december – marec. Zaujímavé bolo pozorovanie zo Sielnickej zátoky keď sme s P. Majkom pozorovali 1 z dvoch orliakov atakujúcich potápača veľkého s ulovenou rybou dňa ......

50. Pandion haliaetus   zatiaľ 3 výskyty tohto úchvatného dravca som zistil takto : 6.apríla 1991- 1 ex. letí z Mary na sever z ulovenou rybou, 14.10.95- 1 juv. ex. pozorovaný pri úspešnom ulovení kaprovitej ryby, odletel asi 1km južne do poľa, kde sadol na el. stožiar a rybu aj skonzumoval. Tretí výskyt mám z 18. augusta 2001, kedy 1 ex. krúžil nad L.Mikulášom vo výške cca 200 m. Ďalší výskyt zdokumentovali na Bešenovskej nádrži F.Bednár a M.Dobrota v septembri 2003. 

51. Circus aeruginosus pravidelne zisťovaná počas migrácie na jar i jeseň. Zaujímavé pozorovanie mám zo septembra 2001, keď som objavil nocovisko kaní močiarnych pri obci Pavlova Ves v poraste lucerky. Nocovalo tu okolo 20 ex.

52. Circus cyaneus zisťovaná pravidelne na ťahu, vzácne v miernych zimách jednotlivo aj hibernuje

53. Circus pygargus  najvzácnejšia z kaní zistených v Liptovskej kotline, zaregistroval som ju 5 x na jesennom a raz na jarnom ťahu. Napr. koncom augusta a začiatkom septembra 2000 dva juvenily lovia na strnisku pri L. Trnovci. 25.8.2001 1 starý samec loví na lokalite Chraste pri Dúbrave,  tamže som videl 2 ex. aj 10.9.2002 / leteli zo severu na juh /.Na jar tiahli 2 ex. do Poľska pri Račkovej doline /cez Západné Tatry/

54. Milvus migrans – 1 ex. sme s Murinom pozorovali v apríli 1989 pri Ivachnovskom luhu.

55. Milvus milvus  23.8.2001- 1 ex. krúži pri Partizánskej Ľupči.

56. Grus grus Nepravidelne som ho zistil 2 x na jar a  max. počet 37 kusov v 3 kŕdľoch som zistil dňa 29.9.2002

57. Porzana parva Zatiaľ jediné pozorovanie 1 ex. mám z 17.4.96, kedy sme s M. Plávkom pozorovali tohto chriašteľa na okraji trstiny zaplavenej priehradou. Druh ale zrejmä uniká pozornosti pre skrytý spôsob života, pravidelne sa vyskytuje napr. nedaleko na Or. priehrade

58. Porzana porzana veľa krát zistený na jesennej migrácii v obd. august až september. Našiel som aj 1 uhynutý ex. na dne odkaliska vo východnej časti priehrady.

59. Gallinula chloropus Do r. 2003 som ju zistil len na ťahu- od tohto roku hniezdi min. 1 pár v odkalisku , kde po 2 roky vyviedol mláďatá. Dalsie hniezdenie bolo zistene v Okolicnom na malom rybniku.

60. Fulica atra – Hniezdenie som zatiaľ nezistil, len na ťahu resp. až do zamrznutia priehrady, čiže v miernejších zimách aj zimuje.

61. Rallus aquaticus druh veľmi skryto žijúci,  jediný zimný výskyt z 23. februára 1994 je nález uhynutého jedinca v priekope pri hlavnej ceste v L. Ondrašovej / zrazený autom, alebo vlakom / asi 300 m od priehrady / Plávka M./   19.3.1999- sme nad obcou Kalameny na úpätí Chočských vrchov videli z P. Majkom cez cestu prebehnúť 1 exemplár, ktorý sa tu zdržoval v blízkosti termálneho prameňa!

62. Arenaria interpres takmer každoročne ho zisťujem na jesennom ťahu v mesiacoch august- september, max. 3 ex.

63. Charadrius dubius – Pravidelne hniezdi v počte 1- 5 párov, viac krát som našiel hniezda na štrkových laviciach resp. ostrovoch. Casto su znicene kolisanim vodnej hladiny...

64. Charadrius hiaticula Pravidelne na jarnom a hlavne jesennom ťahu, najviac 15 ex..  juv. ex. som odchytil do japonky 15.9.1999

65. Pluvialis apricaria – 3 x zistený na ťahu ,maximum 52 ex. 22. novembra 1991 medzi obcamo Gálovany a Gôtovany na oráčine spolu s cíbikmi chochlatými.

66. Pluvialis squatarola – min. 6 krát zistený hlavne na jesennom ťahu / sept. - oktober /, vzacne na jar

67. Calidris alba – Posledné roky takmer každoročne zistený v mesiacoch august – september, napr. 8.9.1990 – 4 ex. pri L. Ondrašovej. 13. septembra 2003 bolo pri 1. móle neďaleko Ráztockej zátoky 7 - 8 ex.

68. Calidris alpina Pravidelne na ťahu, hlavne v septembri- októbri. Výnimočne som ho zistil aj v novembri, konkrétne 5.11.2000 a dokonca v r. 200

69. Calidris canutus jediný výskyt 1 ex. / prvé pozorovanie druhu na Liptove/ mám z 30.8.2000, tento jedinec sa tu zdržal v spoločnosti C. alpina, ferruginea, minuta a iných bahniakov niekoľko dní. Bol aj natoceny na kameru M. Majdom.

70. Calidris ferruginea – zistený cca 10 krát v období august- september, max. 14 ex., zväčša v spoločnosti C. alpina a C. minuta

71. Calidris minuta Pravidelne na jesennom ťahu, max. cca 60 ex.

72. Calidris teminckii – každoročne, max. 5 ex.

73. Limicola falcinellus Vyskytol sa 2 krát na jesennom ťahu, a to 21.8.99 – 2ex. a 30.8.2000 – 1 ex.

74. Actitis hypoleucos Pravidelný migrant a vzácny hniezdič,raritný výskyt z 1.12.2003 mám zo Sielnickej zátoky

75.Tringa erythropus – Pravidelne na migrácii v menších kŕdlikoch do 8 ex.

76. Tringa glareola pravidelne zistený na jar ale hlavne koncom leta v mesiacoch august a september, denné maximum cca 45 ex. Raz som pozoroval farebne označený exemplár v rámci projektu Tringa glareola, ktorý pochádzal s najväčšou pravdepodobnosťou z Fínska / konzultácia s kolegami z Poľska/

77. Tringa nebularia Pravidelne na jar i jeseň, denné maximum asi 35 ex. Vzácne som ho 2 x zistil v novembri, napr.5.11.2000

78. Tringa ochropus Viac krát zistený na tahu a najmä v zimnom období, napr. 2.2.2001 pri Gôtovanskej zátoke.

79. Tringa  stagnatilis 3 výskyty v obd. júl- august , 13. –14.8. 94 – 1 ex. videodokumentácia / schválené SFK /, 14.7.2002 – 1ex. v spoločnosti T. nebularia

80. Tringa terrek –  Jediné pozorovanie tohto nenápadného a na Slovensku vzácneho bahniaka mám z jarného ťahu, keď som 1 ex. zistil pri vtoku Váhu do L. Mary 24.4.95 / schválené SFK /. Ide o prvý údaj z Liptova.

81. Tringa totanus pravidelne na ťahu, najčastejší na jar koncom marca a v apríli

82. Philomachus pugnax Pravidelne na jar i jeseň, maximum do 200 ex. v apríli 2003

83. Limosa lapponica už 3 výskyty brehára hrdzavého som zaregistroval vždy na jesennom ťahu takto : 3. - 6.9.98 / schválené SFK /, september 1999 – 1ex. a 14.9. 2003 – 1 ex. sme pozorovali spolu s Kickom J. a K. Rybaříkovou

84. Limosa limosa – max. cca 23 ex., pozorovaný je takmer každoročne, častejšie na jarnom ťahu

85. Numenius arquata takmer každoročne najmä na jeseň, max. 29 ex.

86. Numenius phaeopus mám 2 výskyty,19.5.96 – 1 ex. a 20.4. 2002 – 4 ex. prileteli na plytčinu vo východ. časti priehrady- po krátkom oddychu odleteli smer S

87. Phalaropus lobatus 3 výskyty , 1 v auguste a 2 v septembri som zistil takto : 8. –9.8.95 – 1ex. loví hmyz na hladine spolu s Larus ridibundus na vtoku Váhu do priehrady. Dňa 6.9.98 som našiel na plytkom východnom brehu L. Mary až 3 / 4 / ex.Zatiaľ posledné pozorovanie je z r. 2000 kedy sme v septembri videli 1 ex. spolu s F. Bednárom / fotodokumentácia.../

88. Gallinago gallinago Pravidelný migrant, vzácne v malom počte aj v zimných mesiacoch. Najbližšia hniezdna lokalita sa nachádza v chrasti pri Dúbrave, kde tokali min. 2 samce v r. 1996?

89. Lymnocryptes minimus Vzácne zistená 30.11.1993 pri prameni potôčika neďaleko Uhorskej Vsi- 1 ex./Vrlík P.,Krajčí Milan/,15.1.1994 – 2 ex. vyplašené z mokrade v Ráztockej zátoke,11.2.1998 sme pomocou poľovníckeho psa vyplašili s P.Majkom 2 močiarničky z malého nezamŕzajúceho potôčika, tesne nad obcou Ižipovce, v okolí bolo asi 50 cm snehu!!!

90. Scolopax rusticola Zriedkavo zistená počas jarnej migrácie

91. Vanellus vanellus – pravidelne hniezdil v okolí priehrady, ale početnosť posledné roky prudko poklesla!!!

Larus argentatus ?

92. Larus cachinnans Prvé hniezdenie na Liptove som zdokumentoval v r. 2002 nálezom hniezda s 1 vajcom začiatkom mája / schválené SFK /. V r. 2004 úspešne vyhniezdil min. 1 pár na Vtáčom ostrove.

93. Larus canus – Pravidelne zisťovaná najmä v jesennom a zimnom období, vzácnejšie na jar. V okolí Bešenovskej nádrže konkrétne pri smetisku neďaleko P. Ľupče posledné roky zimujú desiatky ex. spolu s L. cachinnans a L. ridibundus.

94. Larus fuscus do dnešnej doby mám 4 pozorovania adultných vtákov, mladé vtáky odlíšiť od iných podobných druhov v teréne neprichádza do úvahy! Napr. 20.4.1996 – 1 ex., 15.9.2003 – pár pri štrkopieskoch,

95. Larus melanocephalus Veľmi zaujímavý hniezdny výskyt 1 ex. som zistil koncom apríla 1997. Išlo o nespárovaný inak krásne vyfarbený ex., ktorý sme s Ferom Bednárom pozorovali naposledy 18. 5.1997 ako zúfalo toká a imponuje čajke smejivej...

96. Larus minutus – Pravidelný migrant najmä na jarnom ťahu koncom apríla a začiatkom mája. Veľmi silný ťah som zistil v máji 2002? Cca 180- 200 ex. Vzácne som 1 ex. zastihol  15.1.1994 pri vtoku Váhu do priehrady v spoločnosti L. ridibundus. Mimoriadne pozorovanie z hniezdnej doby mám z 28.5. až 9.6.2002 kedy som pozoroval pár čajok malých / vyfarbený samec a samica v prostom šate /. Samec bol dokonca pozorovaný pri pokuse o stavbu hniezda /s materiálom v zobáku/ na jednom zo štrkovitých ostrovčekov. V blízkosti tohto páru sa zdržovalo ďalších 7 ex. v prostom šate. Žiaľ v ďalších dňoch prudko stúpla vodná hladina, ostrovčeky boli zatopené a čajky odleteli... Hniezdenie tohto druhu na Slovensku dosiaľ zistené nebolo...

97. Larus ridibundus Pravidelný hniezdič v počte 300-400 párov. Vzácnejšie zimuje v malých skupinách.

98. Rissa tridactyla Zaujímavý výskyt 1 subadultného jedinca som zistil 6.1.2001 v Sielnickej zátoke, keď som zbadal túto nezvykle sfarbenú čajku útočiť na orliaka morského letiaceho s ulovenou rybou. O deň neskôr sa nám podarilo s F. Bednárom túto čajku fotograficky zdokumentovať v inej časti priehrady, keď sme ju prilákali na 15 m rožkami...

99. Chlidonias hybrida – zistený 2 x v 1.dek mája /max. 5-6 ex./

100. Chlidonias leucopterus viac x zistený na jarnom ťahu zväčša primiešaný v krdli Chlidonias nigra, maximum 7 ex.

101. Chlidonias nigra – každoročne aj vo väčších počtoch, v 1. dekáde mája bolo denné maximum cca 150 ex.

102. Sterna caspia – zistený 3x ,17. júla  1983 – 1ex. v Beňušovskej zátoke, 31.augusta 2000 sme s F. Bednárom objavili 3 čegravy medzi čajkami smejivými, zväčša odpočívali na štrkovitom ostrovčeku,14. septembra 2003 som vymákol 3ex.- 2 ad. a 1 juv. / všetky boli okrúžkované 1 adult mal krúžok na pravej nohe, pochádzali asi z Fínska , kde je najvacsia baltská kolónia / na štrkovitej lavici pri Palúdzke. Jeden zo starých vtákov ešte stále ulovenými rybkami dokrmoval žadoniace mláďa.

103. Sterna hirundo – každoročne hniezdi, maximum dosiahla populácia v r. roku 2005 , na 3 -och ostrovčekoch hniezdilo cca 40 párov. Okrúžkovaním vyše 200 pull. sa dosiahli 2 zaujímavé zahraničné hlásenia, z južného Nemecka po vyše 3 rokoch bol 5.8.2001 kontrolovaný vták 618 km západne od miesta vyliahnutia a po 5 rokoch a 10 mesiacoch druhý jedinec bol chytený do pasce a vypustený 20.4.99 v delte rieky Drana, Evros v Grécku / Egejské more / 1050 km južne od miesta  krúžkovania. Vták sa vracal zo zimoviska v Afrike...

104. Stercorarius parasiticus jediné pozorovanie 2 pravdepodobne juvenilných / subadultných / ex. mám z 10.6.1985 . Zdržali sa tu cca 2 týždne – viac krát boli pozorované pri typickom naháňaní Larus ridibundus a odňatí koristi.

105. Alcedo atthis Migruje a zriedkavo a v malých počtoch zimuje. Hniezdenie sa mi v oblasti L. Mary nepodarilo doložiť.

106. Asio flammeus – Myšiarku močiarnu – 1 ex. pozoroval Štefan Bílek v Beňušovskej zátoke v r. 1981 – 82?  Existuje ešte 1 literárny údaj o zástrele tejto sovy od Demänovej v r. 1956 / Sládek in litt./

107. Motacilla cinerea – bežne hniezdi na prítokoch L. Mary

108. Motacilla citreola – pozorovanie 1 samca v r 1999 pri vtoku Váhu do L. Mary blízko L. Ondrašovej, pozorovanie bolo schválené SFK

109. Anthus cervinus  5 – 6 ex. pozorovaných na východnom pobreží L. Mary 12.5.1993

110. Acrocephalus arundinaceus – historicky 1. hniezdenie na Liptove sa podarilo preukázať v r. 2004 nálezom hniezda so 4 – mi mláďatami v močiari vo východnej časti L. Mary.

111. Acrocephalus scirpaceus – migruje a pravdepodobne tiež hniezdi na spomínanom močiari

112. Acrocephalus schoenobaenus – podobne ako predchádzajúci druh

113 .Acrocephalus palustris – hniezdi bežne v okolí priehrady v rôznych bylinných zárastoch, napr. porasty pŕhľavy .

114. Locustella fluviatilis  zriedkavo  hniezdi, napr. 1 samec spieval v Prosieckej zátoke v r. 1998-99. Na ťahu som ho podľa spevu registroval aj pri Podtúrni,Važci,L. Mikuláši / breh. porasty potoka Mútnik /.

115. Locustella luscinioides – druh údajne chytil na ťahu B. Murin na dolnom Liptove...

116. Locustella naevia – hniezdi na viacerých lokalitách v okolí priehrady , napr. v okolí Beňušovskej zátoky, pri Palúdzke.

117. Luscinia luscinia – druh odchytil údajne B. Murin v Ivachnovskom luhu... Ja mám jeden údaj z mája r. 1989, kedy som počul v Gálovanskej zátoke spev slávika, no druh som presne neurčil /mohlo ísť aj o L. megarhynchos/.

118. Luscinia svecica cyanecula  Slávika modráka som pozoroval na L. Mare dosiaľ s istotou 4 x. V septembri 1991 – 1 juv. / samica/ , 29.8.2000 – 1 samec, 6.9.2003 – 1 samec na burinách umelého ostrova / hniezdisko S. hirundo/, 29.8.2004 – opäť 1 samec na odkalisku pri štrkopieskoch / vo vrbinách /.

119. Riparia riparia – hniezdi v brehch priehrady a okolí, ale oproti nedávnej minulosti silne ubudla. V r. 2004 po 3 ročnej absencii zahniezdilo cca 30 párov na odkalisku, žiaľ nevyhniezdil asi ani 1 pár...vdaka vyrusovaniu resp. predacii liskou...?

120.Remiz pendulinus  Hniezdi v počte cca 15 párov v brehových porastoch L. Mary a priľahlých prítokov, napr. Ľupčianky,Krížanky, Beňušovského potoka , Prosiečanky atď.

121. Cinclus cinclus – hniezdi v malom počte na prítokoch priehrady

DOPLNOK

122. Haematopus ostralegus – Prvé pozorovanie tohto druhu mam zo 7. 7. 2005, 1 ex. som najprv začul a neskôr zbadal ako zosadol na štrkový ostrovček neďaleko hniezdiska rybárov riečnych vo východnej časti priehrady.

123. Motacilla flava – Bežne a početne na ťahu. Vzácne som zistil v r. 1994 hniezdenie 1 páru v burinách východneho pobrežia priehrady.

124. Emberiza schoeniclus – Nehojne hniezdi v čoraz vzácnejších zárastoch trstiny, vzácne zimuje.

125. Carpodacus erythrinus – Hniezdi v malom počte napr. v okolí Prosieckej a Bobrovníckej zátoky /niekedy boli aj v Galovanskej z. /

VN Liptovská Mara od Havránku, foto: F. Bednár

IMG_9756

Pozn. F. Bednár: jedná sa o prepis článku, ktorý bol publikovaný prvý krát v r. 25.11.2007 v pdf verzii na www.birding.sk

Tips - sorting

Who's online

We have 121 guests and one member online